Maria Warne

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Professional title: Senior Lecturer
  • Academic title: Doctor of Philosophy (PhD)
  • Telephone: +46 (0)10-1428678
  • Email: maria.warne@miun.se
  • Room number: K432
  • Location: Östersund
    • Employed at the subject:
    • Rehabilitation Science

Publications

Articles in journals

Svensson, Å. & Warne, M. (2024). Staff perspectives on poor mental health in secondary school students : an increasing problem handled with insufficient resources. Frontiers In Public Health, vol. 12  

Danielski, I. , Svensson, Å. , Weimer, K. , Lorentzen, L. & Warne, M. (2022). Effects of Green Plants on the Indoor Environment and Wellbeing in Classrooms : A Case Study in a Swedish School. Sustainability, vol. 14: 7    

Randell, E. , Udo, C. & Warne, M. (2021). A sense of health and coherence in young rural schoolchildren in Sweden. International Journal of Circumpolar Health, vol. 80    

Warne, M. , Dahlqvist, H. & Tjulin, Å. (2021). “Att våga bry sig och vara med i det samhälle vi lever i, det är större än att följa lagen.” : Detaljhandlares perspektiv på tillgänglighetsbegränsning av tobak.. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 98: 4, pp. 681-693.  

Svensson, Å. , Warne, M. & Gillander Gådin, K. (2021). Longitudinal Associations Between Energy Drink Consumption, Health, and Norm-Breaking Behavior Among Swedish Adolescents. Frontiers In Public Health, vol. 9    

Misund Dahl, B. , Buch Mejsner, S. , Eklund Karlsson, L. , Kostenius, C. , Laverack, G. , Myglegaård Andersen, H. , Warne, M. & Lidmark, J. (2021). The Nordic perspective on migration and empowerment. Health Promotion International, vol. 36: 1, pp. 216-222.    

Kostenius, C. & Warne, M. (2020). Främja psykisk hälsa : elevers erfarenheter och förslag visar vägen för skolan. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 97: 05 och 06, pp. 847-865.    

Warne, M. , Svensson, Å. , Tirén, L. & Wall, E. (2020). On Time : A Qualitative Study of Swedish Students’, Parents’ and Teachers’ Views on School Attendance, with a Focus on Tardiness. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 17: 4    

Lieblein, V. S. D. , Warne, M. , Huot, S. , Rudman, D. L. & Raanaas, R. K. (2018). A photovoice study of school belongingness among high school students in Norway. International Journal of Circumpolar Health, vol. 77: 1    

Svensson, Å. , Warne, M. & Gillander Gådin, K. (2018). Energy drink consumption predicts norm-breaking behavior in Swedish adolescents. European Journal of Public Health, vol. 28, pp. 331  

Gillander Gådin, K. & Warne, M. (2018). Photovoice as a method for increasing Swedish high school girls' wellbeing and school achievement. European Journal of Public Health, vol. 28, pp. 385-385.

Warne, M. , Wall, E. & Vinberg, S. (2017). Managers’ and employees’ views of critical aspects for alcohol abuse prevention at small and medium enterprises : the case of ski resorts in NorthernSweden. Society, health and vulnerability, vol. 8: sup1, pp. 67-79.    

Warne, M. , Snyder, K. & Gillander Gådin, K. (2017). Participation and support – associations with Swedish pupils’ positive health. International Journal of Circumpolar Health, vol. 76: 1    

Warne, M. , Siandinovic, K. , Berman, A. H. , Källmén, H. & Vinberg, S. (2017). Risky consumption of alcohol and drugs among employees at ski resorts. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, vol. 34: 3, pp. 201-216.    

Warne, M. , Snyder, K. & Gillander Gådin, K. (2014). Adaptation and validation of a positive health scale for adolescents. Social Indicators Research, vol. 119: 2, pp. 1079-1093.  

Warne, M. , Gillander Gådin, K. & Snyder, K. (2013). Photovoice: An opportunity and challenge for students' genuine participation. Health Promotion International, vol. 28: 3, pp. 299-310.  

Warne, M. , Snyder, K. & Gillander Gådin, K. (2013). Promoting an Equal and Healthy Environment : Swedish Students' View of the Daily Life at School. Qualitative Health Research, vol. 23: 10, pp. 1354-1368.  

Articles, reviews/surveys

Mejsner, S. B. , Baygi, F. , Timilsina, A. , Anh Tuan, N. P. , Dahl, B. M. , Eklund Karlsson, L. , Lidmark, J. , Lögdberg, U. & et al. (2024). Perspectives on empowerment programs, and interventions in maritime settings : A systematic review. Journal of Transport & Health, vol. 36  

Books

Warne, M. (2012). Med våra ögon : en metodbok om photovoice. Östersund : Mittuniversitetet  

Warne, M. (2003). Hälsofrämjande skola : En handbok som ger fria händer. Nyköping : Landstinget Södermanland, Folkhälsoenheten    

Chapters in books

Klockmo, C. & Warne, M. (2023). Samhälleliga och individuella faktorers betydelse för arbetslivsinriktade insatser. In Rehabiliteringsvetenskap : Perspektiv, aktörer och strategier för hälsa i arbetslivet. Studentlitteratur AB. pp. 201-221.

Hallberg, T. & Warne, M. (2021). Elevinflytande i skolans utvecklingsarbete. In Elevhälsa och hälsofrämjande skolutveckling. Malmö : Gleerups Förlag. pp. 249-254.

Warne, M. , Danielsson, E. & Högberg, L. (2017). Torget : en plats för hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv. In Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 64-71.  

Vinberg, S. & Warne, M. (2015). Långt hemifrån men nära till alkohol : En studie av arbetets och kontextens betydelse för riskkonsumtion hos kvinnor och män i säsongsanställning. In Sprickor, öppningar & krackeleringar : Nya perspektiv på arbetsmiljö. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 157-177.  

Conference papers

Warne, M. , Göransson, K. & Dahlqvist, H. (2024). Participatory visual methods to engage young people with intellectual disabilities in decision-making. : What is possible within the photovoice framework?. Paper presented at the NYRIS 2024, Youth in a Just and Fair World, Tampere on 12-14th June 2024

Warne, M. , Pettersson, K. , Lundgren, L. & Lif, U. (2024). Supported Education som pedagogiskt stöd när studenters psykiska ohälsa ökar. Paper presented at the NU2024, Umeå universitet, 17-19 juni, 2024

Frisint, A. , Warne, M. & Wall, E. (2023). Perspectives on work - young adults with experience of mental illness give their picture. Paper presented at the Nordic Health Promotion Research Conference, NHPRC, Halmstad, June 14–16, 2023

Warne, M. & Svensson, Å. (2023). Youth Aware of Mental Health : a mental illness prevention program with challenges in the local context. Paper presented at the The 10th Nordic Health Promotion Research Conference, Halmstad University, June 14-16, 2023

Warne, M. & Svensson, Å. (2021). School staffs’ attitudes on pupils’ mental health before and after a mental health intervention in the Northern part of Sweden - a study protocol. In SHE ACADEMY 2021 Health Promotion: Call for Action..

Asklund, H. , Ulin, M. & Warne, M. (2020). Fiktionsläsning för social förståelse och breddade perspektiv : Utveckling av ett undervisningskoncept. Paper presented at the NU2020, Stockholm, 7-9 oktober, 2020.

Svensson, Å. & Warne, M. (2020). School staff’s views on poor mental health among Swedish students in a rural setting. In European Journal of Public Health.  

Warne, M. & Gillander Gådin, K. (2019). Challenges when Photovoice is used as a research method in the school setting. Paper presented at the The 9th Nordic Health Promotion Research Conference at Roskilde University. Health: Societal responsibility or individual obligation? 12-14 June, 2019. Roskilde, Denmark

Gillander Gådin, K. & Warne, M. (2018). A participatory visual method for increased knowledge of Swedish high school girls’ wellbeing and school achievement. Paper presented at the The 11th European Public Health Conference EPH, Ljubljana, Slovenia, 28 November - 1 December 2018

Warne, M. , Wall, E. , Carlerby, H. & Vinberg, S. (2018). Alcohol- and drug prevention among seasonal employees at a Swedish ski resort. In 10th IUHPE European Conference and International Forum for Health Promotion Research : Implementing Health Promotion in the Life Course - User Involvement in Practice and Research.  

Warne, M. , Gillander Gådin, K. , Costenius, C. & Raanaas, R. K. (2018). Challenges and possibilities with participatory visual research methods in health promotion. In 10th IUHPE European Conference and International Forum for Health Promotion Research : Implementing Health Promotion inthe Life Course - User Involvementin Practice and Research. Trondheim :

Warne, M. & Vinberg, S. (2017). Elefanten i rummet – ett interventionsprojekt med utmaningar. Paper presented at the NORDISKE FOLKESUNDHEDSKONFERENCE, AALBORG, 22-25 augusti 2017

Gillander Gådin, K. & Warne, M. (2017). Is gender equality an explicit issue in Swedish high schools? Results from a photovoice study with girls in a vocational program. Paper presented at the Girlhood in the turbulent times: Gender equality as a cultural norm and social practices. Moscow, 7-8 April , 2017.

Warne, M. & Vinberg, S. (2016). Sun, snow, skiing, work and a lot of party – HR leaders and seasonal workers’ views on alcohol and alcohol prevention at a ski resort in Northern Sweden.. In Inkluderande och hållbart arbetsliv : Book of abstracts – FALF 2016. Östersund : . pp. 13--14.  

Maria, W. , Snyder, K. & Gillander Gådin, K. (2016). When health in adolescents is measured as positive health. In The 8th Nordic Health Promotion Research Conference (NHPRC).

Vinberg, S. & Warne, M. (2015). Alcohol use among seasonal employees in SMEs at ski resorts. In Understanding Small Enterprises (USE) Conference 2015 'A Healthy Working Life in a Healthy Business'.. pp. 721--728.

Doctoral theses

Warne, M. (2013). Där eleverna är : Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa. Dis. (Comprehensive summary) Östersund : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 174)  

Manuscripts

Warne, M. , Snyder, K. & Gillander Gådin, K. The role of participation, teachers and peers in grades 6–9: A cross-sectional questionnaire study of factors associated with pupils’ positive health in Swedish schools.

Reports

Warne, M. & Svensson, Å. (2022). Youth Aware of Mental Health – en intervention med utmaningar i den lokala kontexten : Utvärdering i Åre kommun utifrån personalens perspektiv. Östersund : Mid Sweden University

Danielski, I. , Lorentzen, L. , Svensson, Å. , Warne, M. & Weimer, K. (2021). Design för energieffektiv vardag : Slutrapport projekt DEVA-skolor. Östersund :  

Warne, M. (2019). ”Supported Education” - en förstudie om en metod för ökade möjligheter för studenter att fullfölja sina studier trots psykisk ohälsa.. Östersund : Mid Sweden University  

Warne, M. , Wall, E. & Svensson, Å. (2017). Närvarande elever och positiv skolmiljö för ökat välbefinnande och måluppfyllelse i skolan : Slutrapport från forskarna i projekt Hälsofrämjande skolutveckling inom ramen för Skolverkets anslag för 2016-2017.  

Warne, M. , Carlerby, H. & Vinberg, S. (2017). Trygg i Åre – arbetsgivare mot droger : Slutrapport från genomförd forskning i projektet. Östersund : Mid Sweden University  

Warne, M. & Vinberg, S. (2015). Alkohol och droger bland säsongsanställda på turistorter. : Medarbetares svar på frågor om alkohol, droger, anställningsvillkor, förebyggande arbete och hälsa. Östersund : Mittuniversitetet  

The page was updated 11/10/2022