Smart lösning kan öka livskvalitet för rullstolsburna

Save favourite 12 Apr April 2017

Ny teknik möjliggör snabbare upptäckt om en person i rullstol inte sitter bra och behöver justera sin sittställning. I forskningsprojektet ”SMART – smarta system och tjänster” har bolaget Permobil tillsammans med forskare vid Mittuniversitetet utvecklat teknik som kan förebygga trycksår.

För en rullstolsburen person kan det vara svårt att känna om sittställningen är fel eller att komma ihåg att justera sin position ibland. Det kan leda till en alltför konstant belastning vilket kan ge nedsatt blodcirkulation och även trycksår.

Lisbeth Kristiansen, lektor och docent i omvårdnad vid Mittuniversitetet, är delaktig i projektet och berättar om fördelarna ur ett vårdperspektiv.

- Oberoende av orsaken bakom att en person är rullstolsburen så gagnas kroppen av att röra på sig så mycket som möjligt. Att variera trycket förbättrar blodcirkulationen och minskar risken för smärtsamma och ofta svårbehandlade trycksår, säger Lisbeth Kristiansen.

Företaget Permobil har identifierat behovet av att mäta hur rullstolsburna sitter och fördelar trycket i sina permobiler. Tekniken, som består av en yta med 16 sensorer som monteras under sitsen, mäter hur den rullstolsburne sitter och fördelar trycket över sittdynan. Informationen kan sparas i rullstolen för senare avläsning eller skickas trådlöst till en dator där en illustration visar tryckfördelningen i realtid. Det ger en snabb bild över en eventuellt ofördelaktig tryckfördelning över sitsen, och hur den kan justeras för att undvika komplikationer.

- Tekniken ger oss bättre insikt i hur våra användare sitter och rör sig i sina permobiler, vilket på sikt kan leda till innovationer som främjar hälsan för den rullstolsburne, säger Tomas Stenlund, chef för mjukvaru- och elektronikutveckling på Permobil.

Tekniken kan även användas på fler sätt än att enbart mäta tryck. En möjlighet är också att göra en form av träningsapplikation där den rullstolsburne på en skärm får uppmaningar att röra på sig och fördela trycket mot en viss sida för att skapa rörelse.

Forskningen bedrivs på Mittuniversitetets forskningscentrum STC – Sensible Things that Communicate. Tekniken är både kostnadseffektiv och relativt enkel vilket talar för framtida användning och produktutveckling. Satsningen är en del i forskningsprojektet ”SMART – smarta system och tjänster” där STC tillsammans med 30 partnerföretag vill öka medvetenheten och kunskapen om smarta system och tjänster så att regionens små och stora företag kommer kunna dra nytta av denna nya marknad.


Related pages:

 • Treesearch Science Fair in Stockholm

  01 June - 2018

  Treesearch arranged a Science Fair on May 31, 2018 in Stockholm. Nassima El Miri, Rana Alimohammadzadeh and Lisa Goclik joined the Fair...

 • Håkan Edlund in SR Västernorrland

  31 May - 2018

  Professor Håkan Edlund meets Fredrik Birging from SR Västernorrland and talks about research for water cleaning with bubble blower or...

 • FSCN and FORIC on Gröna Lund

  23 May - 2018

  On May 22 we gathered with partner companies and colleagues in the conference SPCI and Friends on Gröna Lund, Stockholm. Gröna Lund Ama

 • Biobased cellulose for future needs

  02 May - 2018

  Malin From is industrial PhD student in FORIC research school at FSCN research centre Mid Sweden University. She is working on...

 • Sensor tests to deliver more medals

  04 April - 2018

  By means of advanced sensor tests, researchers can measure exactly where on a track a skier slows down or speeds up. This allows...

 • Lic seminar with Hafizur Rahman

  22 March - 2018

  On March 22 Hafizur Rahman presented his Licentiate Thesis called Modified Kraft Pulping to Produce a Softwood Pulp Requiring Less...

 • Get control of the office environment

  09 March - 2018

  Here you will see a demonstration of Mittuniversity's new Office Tracker. Office Tracker is an office environment sensor system...

 • Digitalisering av Industri och Miljö

  06 April - 2018

  Den 17 april arrangerar Mittuniversitetet och Bron Innovation en konferens på temat digitalisering av industri och miljö....

 • FORIC start for new PhD Students

  14 February - 2018

  On February 8-9 2018 our new PhD students in FORIC gathered with their supervisors to start their research projects. The new PhD studen...

 • App against master suppression techniques

  09 February - 2018

  It started out as satire and ended up as a highly regarded app. The Forum for Gender Studies app about master suppression techniques...

Kontakt

Johan Siden, projektledare och forskare, STC Research Centre, Mittuniversitetet
070-671 71 71
johan.siden@miun.se


Tomas Stenlund, chef för mjukvaru- och elektronikutveckling, Permobil
070-238 15 58,
tomas.stenlund@permobil.com

Forskningsprojekt

Tillbaka till toppen
Close menu
Favourite /globalnavigation/closemenu