Licentiate Xin Huang

Save favourite
logotyp

Xin Huang Defends his licentiate thesis "Sensor Application Privacy and Security" on monday December 13 th.

Xin Huang, Institutionen för informationsteknologi och medier, lägger fram sin licentiatuppsats den 13 december i data- och systemvetenskap. Uppsatsens titel är "Sensor Application Privacy and Security".

Seminariet börjar kl.10.00 i sal O111, Campus Sundsvall.

Tillabaka till toppen
Close menu
Favourite /globalnavigation/closemenu