STC Expo 2010 - Sensing for the future

Save favourite
logotyp

How can the technology to reduce environmental impact? This was the theme for this year's STC Expo which was held on 19 October in connection with IT Conference Sundsvall 42. Over 100 participants listened to the lectures and exchanged ideas at the expo. More information in Swedish >>

STC Expo inleddes av professor Mattias O’Nils som leder forskningsprogrammet Sensible Things that Communicat – STC. Mattias berättade om den forskningsverksamhet som STC bedriver och på vilka sätt forskningen kan användas i miljösynpunkt. STC:s fyra forskningsområden, sensorteknologi, mätteknologi, inbyggda system och tjänsteplattformar kan tillsammans bidra till en bättre miljö. Till exempel inom övervakning av energiproduktion, användning av energi, övervakning av miljövärden och övervakning av den personliga miljön. Två av STC Expos föreläsare Bengt Oelmann och Kent Bertilssson berättade sedan mer om två olika exempel på detta.

 

Miljöövervakning från 70-talet till idag

Efter Mattias föreläsning tog Naturvårdsverkets Britta Hedlund vid. Hon berättade om hur Naturvårdsverket arbetar med miljöövervakning; vad man mäter, hur man mäter och sedan hur mätdata används. Naturvårdsverket som bildades 1967 började sina miljömätningar under 70-talet. Man har under årens lopp mätt en rad olika saker som till exempel bly, koldioxid och försurning. Fokus ligger idag på tio olika programområden; luft, hav, sötvatten, våtmarker, miljögiftssamordning, skog, jordbruksmark, hälsorelaterad miljöövervakning, landskap och fjäll.

Idag görs bland annat mätningar av hur personer exponeras för luftföroreningar, mätningar av marin miljö med hjälp av mätbojar i havet samt via mätinstrument från en färja vars rutt går runt den svenska kustlinjen. I skog och mark användes både fjärranalys med kameror samt manuell provtagning och inventering i skogarna. Naturvårdsverket mäter och analyserar en hel del data från olika områden och man upplever som det största problemet att få ut information om resultat och analyser i samhället för att fler ska kunna ta del och använda dem för att följa större skeenden. 
Professor Bengt Oelmann vid Mittuniversitetet tog över efter Britta Hedlund och berättade om hur trådlösa sensornätverk kan vara intressant vid miljöövervakning. Fördelarna med den trådlösa miljöövervakning som Bengt presenterade var många, bland annat kan de trådlösa sensorerna täcka ett större område, justeras och avläsas på distans och de ger alltid aktuell data. Men utmaningen för Bengts forskare är att få till ett sensornätverk med lång livslängd och som är självförsörjande vad gäller energi. Samtidigt måste sensorerna tåla olika väder och vara biologiskt nedbrytbara. Bengt visade på olika exempel av miljöövervakning där sensornätverk skulle kunna användas bland annat vid vulkanutbrott, mätning av rörelser i glaciärer, effektivisering av jordbruk, varningssystem för skogsbränder samt det alldeles egna exemplet; mätning av koldioxidutsläpp frånskogsmarken. Bengt berättade vidare om de olika teknikerna som har används vid miljöövervakning samt deras för- och nackdelar och utmaningar för framtiden.

 

Effektivisera energianvändandet

Ett annat perspektiv på teknik och miljö är hur man minskar energiförbrukningen i samhället. Några som gått i bräschen för detta är företaget Cree Inc. som är marknadsledande inom LED-belysning.  Chris Harris ansvarar för företaget affärsutveckling och berättar att LED-teknologin kan användas till TV- och dataskärmar, displayer, inomhus- och utomhusbelysning i olika miljöer. LED-teknologins främsta styrkor är en lång livslängd och hög effektivitet. Dessutom går teknikutvecklingen kraftigt framåt och dessa områden utvecklas ständigt precis om LED-belysningens funktioner så som olika sorters ljus, dimmerfunktion och nya användningsområden.

Mittuniversitetets forskare Kent Bertilsson samarbetar mycket med Cree i sin forskning vilket lett fram till avknoppningsföretaget SEPS Technologies. Kent insåg att en stor del av ett hushålls energiförbrukning går att minska genom att effektivisera tekniken. Det ledde till att han tillsammans sin forskargrupp tog fram en helt ny transformator som kan ersätta dagens klumpiga batteriladdare till bärbara datorer. Den nya transformatorn är betydligt effektivare än de som finns på marknaden idag och att den dessutom inte är större än en femkrona gör att den kan byggas in i en laptop.

 

Öka medvetenheten om energiförbrukning

Men tekniken behöver inte bara bli effektivare för att minska elförbrukningen. Ett annat sätt för att minska elförbrukningen är att öka människors medvetenhet om sin egen förbrukning. Det tror i all fall Emil Björklund som arbetar med webbteknik på IT-företaget Inuse. Emil arbetar med ett projekt som heter Lodestar. Projektet gick ut på att synliggöra människors energiförbrukning och att medvetenheten i sin tur ökar förståelsen för hur man kan påverka sin egen energiförbrukning. Genom att ändra sitt beteende kan man direkt påverka sin elförbrukning. Lösningen blev en helt ny typ av energimätare med en spännande design i form av ett höghus som man genom att ställa eller lägga i olika lägen kan se hur mycket energi ens hushåll förbrukar i realtid, under de senaste 24-timmarna eller i jämförelse med andra hushåll i närheten. Till detta skapades även en webbtjänst där man kan gå in och hålla koll på sin elförbrukning.
Dagen avslutades med en föreläsning från Michael Åström på Ericsson Research inom Service and Software Research. Inom programmet Connected Things arbetar Ericsson med att skapa ett Internet av saker och skapa nya tjänster inom detta. Michael presenterade Ericssons verksamhet och visioner för framtiden inom området.

 

På vår webb kan du lyssna och se alla presentationer igen. Vi lägger upp dem allt eftersom de blir klara. Passa också på att kika på bilderna från expot och minglet.

 

Välkommen tillbaka nästa år, tisdagen den 18 oktober under vecka 42, då arrangeras STC Expo igen med nya spännande föreläsningar!

 

Mer info om STC Expo >> 

 

Tillabaka till toppen
Close menu
Favourite /globalnavigation/closemenu