Clean water and sanitation

Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all.

E_WEB_06.jpg

On this page you will find news and information from Mid Sweden University, collected under the tag CLEAN WATER AND SANITATION. This page is created based on the tag you clicked to get here.

There are 2 English pages and 1 Swedish page that are tagged with CLEAN WATER AND SANITATION. The content may vary depending on language.

BioRem Fiber

Inom forskningsprojektet BioRem Fiber är målet att utveckla marknadsanpassad miljöteknik för att sanera fiberbankar längs Västernorrlands kust med hjälp av svamp, växter och bakterier, så kallad...