Maria Lexhagen

Spara favorit 23 sep september 2013

Namn: Maria Lexhagen Ålder: 43 (i mars i år) Sysselsättning: Forskare/universitetslektor på Etour, Mittuniversitetet

— Jag läste turismprogrammet vid Högskolan i Östersund (sedermera Mitthögskolan, nu Mittuniversitetet) januari 1993 till januari 1996. Innan min utbildning på högskolan arbetade jag drygt 10 år i hotell- och restaurangbranschen som kock & kallskänka, receptionist och konferensvärdinna. Efter min utbildning jobbade jag i  5 år som projektassistent och projektledare på ETOUR med kunskapsöverföring, utredningar, ekonomi och administration. År 2002 blev jag doktorand på Handelshögskolan i Göteborg på Företagsekonomiska institutionen. Min avhandling och forskning gjorde jag på ETOUR och år 2009 disputerade jag med avhandling om kundupplevt värde av turisttjänster på Internet.

 

Vad tycker var det bästa med Mittuniversitetets  turismutbildning?

— Jag läste grundutbildningen med företagsekonomisk inriktning men det som var bra var att det fanns många andra infallsvinklar på turism inom ramen för utbildningen. Vi läste kurser i både statistik och juridik, nationalekonomi, planering och utveckling, samt marknadsföring och ekonomistyrning. Vi hade också ett värdefullt inslag i den fältresa som vi gjorde andra året på utbildningen och som gav mycket inspiration till andra kurser och uppsatsskrivande.

 

Hur kom det sig att du valde/hamnade i turismbranschen?

Jag utbildade mig till kock & kallskänka på gymnasiet. Efter många år i den branschen så insåg jag att jag också hade ett intresse för att få mer kvalificerade arbetsuppgifter och en förståelse för vad som låg bakom olika händelser och sammanhang. Turistnäringen är spännande för att den är komplex och dynamisk men den handlar i grund och botten om möten mellan människor.

 

Hur kan en typisk arbetsdag se ut för dig?

Det är egentligen helt omöjligt att beskriva en typisk arbetsdag för den finns inte! Arbetet är så otroligt varierande och friheten att låta ens egna drivkrafter påverka ens arbete är stora. Kunskapstörst och att söka lösningar är det jag brinner för och som gör det roligt att jobba.  En stor del av tiden ägnas åt att delta i olika diskussioner och möten om forskning eller utveckling samt utbildning. Det roligaste är såklart att se ett forskningsproblem, en viktig fråga, växa fram och tillsammans med andra förstå hur allt hänger ihop och på vilket sätt man kan nå närmare en lösning eller ökad förståelse av ett sammanhang. Såklart är det också roligt att skapa och genomföra kurser med engagerade och motiverade studenter och i mötet med dem lära sig ett och annat om världen ur nya synvinklar!

 

Tror du att det finns några vanliga missuppfattningar/fördomar om det jobb du har?

Att man som forskare bara sitter på sitt rum och tänker och skriver och att man är lite ”nördig”. Som lärare på ett universitet tror jag att en fördom är att det måste vara ett ”glassigt” jobb eftersom studenter på universitet och högskolor har så mycket självstudier.

 

Hur ser du på branschens framtid och utveckling - speciellt ditt eget ”hörn” av branschen?

Jag ser en ljus framtid för forskningsbaserad kunskap i turistnäringen generellt. Globalisering och ökad konkurrens ställer allt större krav på företag och en konsekvens av det blir ett allt större behov av kunskap. Eftersom jag jobbar med forskning om marknadsföring, turism och IT ser jag särskilt ett ökat behov av att förstå hur utvecklingen av olika IT-lösningar påverkar vårt samhälle och därmed också turismen.