Nyfiken på forskning?

Spara favorit 23 sep september 2013

Vad gör en forskare?

En forskare fördjupar sig i ett ämne, försöker förstå hur saker och ting hänger ihop och försöker att finna lösningar på problem. Att forska är att systematiskt söka ny kunskap eller nya sätt att använda kunskap som redan finns. Att sökandet är systematiskt innebär att forskaren följer en plan som gör att de resultat han eller hon kommer fram till kan kontrolleras och upprepas. Läs mer på www.forskning.se


Hur blir man forskare?

Forskare blir man genom att bli doktorand och genomgå en forskarutbildning. Doktorand blir man genom att söka en doktorandtjänst i konkurrens med andra sökande. Dessa tjänster annonseras ut på www.miun.se/etour. För att söka skall man ha minst 240 högskolepoäng, varav 60 på avancerad nivå. Forskarutbildningen är finansierad för en fyraårsperiod, men som regel räknar vi med fem år eftersom doktoranden undervisar eller gör andra administrativa sysslor motsvarande 20% av sin arbetstid. Målet är en av vetenskapssamhället godkänd doktorsavhandling som är ett större vetenskapligt arbete där doktoranden visar sin yrkesskicklighet som forskare. Efter godkänd avhandling kan forskaren titulera sig filosofie doktor i turismvetenskap.


Vad forskas det om inom turismvetenskap?

Forskningen kan enkelt sägas handla om människan på resande fot, de företag och organisationer som möjliggör resandet och upplevelser på olika destinationer, samt effekter av detta på ekonomi, miljö, och samhälle i bredare bemärkelse. Det kräver kompetenser från en rad, främst samhällsvetenskapliga discipliner, för att belysa turismen och dess breda anslag mot samhället. Exempel på forskning hos oss handlar om destinationsutveckling, evenemang, friluftsliv och naturturism, populärkultur som reseanledning, hållbarhets- och planeringsfrågor kopplat till turism, turismens arbetsmarknad och användningen av ny informations- och kommunikationsteknik inom turismen, för att nämna några.

 

Kontaktperson

Peter Fredman