Pågående projekt

Spara favorit 29 apr april 2014

Projekt SAINT

Slow Adventure in Northern Territories – SAINT

Målet med projektet Slow Adventures in Northern Territories (SAINT) är att hjälpa företag inom turismsektorn ”slow adventure” att nå längre med sin marknadsföring – för att locka fler turister till områden där de kan uppleva och njuta av naturen och ta del av avlägsna och vilda platser med rik natur.

Kunskapsdestinationen II - ett samverkansprojekt inom Destination Halland 2020

Destination Halland 2020 har som övergripande syfte att skapa långsiktigt hållbara verktyg och modeller för samverkan inom besöksnäringen. Detta projekt ska ta fram en digital plattform för att ge näringens aktörer en ökad kunskap om gästens beteende och behov. Det handlar om att i samarbete med företag och destinationer utgå ifrån behov av kunskap som kan stärka deras konkurrenskraft.

Gastronomi, kulturarv och entreprenörskap inom turism

Det internationella forskningsprojektet Gastrocert är inriktat på forskning kring hur den lokala gastronomin kan vara ett sätt att utveckla och samtidigt skydda det lokala livsmedelssystemets kulturarv. Forskarna ska också studera småskalig livsmedelsproduktion kopplat till turismupplevelser.

Vägar till mångfunktionella fjällandskap

Vägar till mångfunktionella landskap: en pilotmodell i Jämtlandsfjällen

Projektet ska ta fram metoder för att förvalta en hållbar fjällmiljö där många värden, intressen och behov beaktas. Det handlar om konkreta idéer som ska jobbas fram i samarbete med fjällens lokala och nationella aktörer, bland annat om hur ledsystemet ska anpassas när allt fler vill till fjällen.

APP ren

EX-TRACK

Projektet utvecklar och testar nya metoder för att driva förbättringsarbete i temaparker med utgångspunkt i besökarens upplevelser. Forskningen sker i samverkan med Parks & Resorts och genomförs vid Gröna Lund och Kolmården där besökarens upplevelser kartläggs i detalj med hjälp av GPS och smartphones.

Avhandlingsprojekt

På ETOUR har vi doktorander som håller på med sina avhandlingsprojekt. Här kan ni läsa vad de handlar om.

Evenemangskompassen

Många års internationell forskning har identifierat vilka faktorer som är viktigast för att skapa framgångsrika evenemang. Dessa faktorer samlas nu för första gången i en och samma modell. Evenemangskompassen är ett forskningsbaserat verktyg för att mäta och utvärdera evenemang.

Naturbaserad turism

Att utveckla en turistdestination, bygga vindkraft eller besluta om nationalparker kan bli allt svårare. I maj 2012 förband sig Sverige att följa Europeiska Landskapskonventionen, som ska öka gräsrötternas inflytande över svenska landskap. ETOUR studerar hur kraven i konventionen påverkar lokala och nationella intressen.

Till vänster presenteras en överblick av ETOUR:s pågående forskningsprojekt. Forskningen bedrivs inom fyra huvudsakliga områden: "Naturbaserad turism", "Informationsteknologi och turism", "Turismens ekonomiska, politiska och rumsliga dynamik" och "Destinationer". Andra forskningsområden på ETOUR är turismupplevelser, regional utveckling, vindkraft och turism, trender inom turism och matturism.