Naturbaserad turism

Spara favorit 2 jun juni 2017
 Hälsovetenskap

Att utveckla en turistdestination, bygga vindkraft eller besluta om nationalparker kan bli allt svårare. I maj 2012 förband sig Sverige att följa Europeiska Landskapskonventionen, som ska öka gräsrötternas inflytande över svenska landskap. ETOUR studerar hur kraven i konventionen påverkar lokala och nationella intressen.

I forskningsprojektet Naturbaserad turism, som är en del i ETOUR-projektet Kunskapsbaserad turismutveckling, studeras de utmaningar som Europeiska Landskapskonventionen väntas medföra.

Europeiska Landskapskonventionen togs fram för att skydda och bevara landskap av betydelse för människorna som vistas i dem. Som oftast, när det handlar om denna typ av europeiska överenskommelser, är utrymmet för tolkning stort och ibland ställs det allmännas bästa ställs mot lokalbefolkningens vilja.

Det skulle exempelvis kunna handla om att de som bor och arbetar i anslutning till en skiddestination inte vill se ett utbyggt liftsystem trots att det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv både skulle skapa fler arbetstillfällen och öka de kommunala intäkterna. Det kan även handla om bildandet av nationalparker som krockar med lokala intressen.

Forskningsprojektet har valt att fokusera på utmaningarna med efterlevandet av Europeiska Landskapskonventionen, hur myndigheterna samverkar i markfrågor, vem som tar det lokala ansvaret för hållbar turismutveckling och hur samarbetet över kommun-, läns-, region- och riksgränser ser ut.

Under hösten 2013 kommer två studier att slutföras. Den ena ska ge svar på hur Destination Jokkmokk jobbar med hållbarhetsfrågor och vilka förväntningar de lokala företagen har på sitt medlemskap i destinationsbolaget. Den andra handlar om kommuner i Jämtland samarbetar med myndigheter i markkonflikter.

För mer information, kontakta