Personaldag och sommarmiddag onsdagen den 17 juni

Spara favorit 1 jun juni 2015

Vi avslutar terminen med att träffas en eftermiddag på Kungsgården och avrundar dagen med middag på Marité. Ber att du anmäler dig via formuläret längst ned på denna sida och ange om du kan delta hela dagen eller välj delar.

Under eftermiddagens första pass kommer Dekan Susanna Öhman för att berätta om fakultetens arbete och hon svarar på våra funderingar kring omorganisation, resursfördelning och annat som vi vill lyfta med henne.

Under vårens APT har medarbetare vid TUG haft önskemål om att bjuda in dekanen för att svara på våra frågor och arbetsmiljöenkäten visade att vi har relativt låg kännedom om fakultetens arbete och övergripande strategiska tankar, så hennes besök den 17 juni är ett viktigt tillfälle att ställa frågor. Förbered gärna frågor och ta med till personaldagen.

I linje med att tydliggöra fakultetens arbete ligger också att tydliggöra de roller och uppdrag som vi själva har på TUG (avdelningschef, studierektor, programansvar, ämnesansvar/-företrädare, centrumledare, internationell koordinator, LSG-ombud). Medarbetarsamtal och diskussioner på APT visar att vi kontinuerligt ska berätta för varandra om vad våra uppdrag innebär och att vi ska ge exempel på de arbetsuppgifter som vi arbetar med; både uppdrag i linjeorganisationen och i den kollegiala organisationen. Det är viktigt att diskutera dess innebörd och förväntningar som vi själva och andra har på uppdraget samt hur linjeorganisation går ihop med det akademiska ledarskapet och kollegiala organisationen samt vid vilka mötesform olika frågor drivs.

Eftermiddagens andra pass handlar om att bygga ämnena vid TUG. Efter gemensam inledning samlas vi i turismvetenskapsgruppen respektive kulturgeografi/geografigruppen för att ta upp aktuella frågor, exempelvis utvecklingsfrågor och kursplaner. Återsamling för att ta gemensamma frågor kring kurser och programutveckling på grund- och avancerad nivå.

Preliminär agenda:

 

13.00 Kungsgården Frösön - informationspunkter - förberedelser inför dekanbesök om uppdrag, roller och förväntningar
14.00- 15.00 Fakultet – Avdelningar, Susanna Öhman kommer

Fika och guidning på Kungsgården

16.00-17.30 Tid för ämnes- och kursspecifika frågor samt gemensamma kurs- och programfrågor

Egen tid

19.00 Middag på Marité

VÄLKOMMEN!

Om du endast kan delta delar av dagen , välj i kryssrutorna nedan/ If you wish to attend only part of the day please make your selection below: