Maria Lexhagen

Spara favorit 30 nov november 2015
ETOUR

Maria Lexhagen, Ek dr och forskningscenterledare vid ETOUR, Mittuniversitetet.

Maria har många års erfarenhet av forskning i samverkan med turistnäringens olika intressenter. Hon har publicerat sin forskning i internationella vetenskapliga tidskrifter såväl som i populärvetenskapliga sammanhang och anlitas ofta som talare och moderator vid olika konferenser. Hennes forskning handlar om digitaliseringens betydelse för marknadsföring och management av turism utifrån ett destinations- samt ett gästperspektiv. Andra forskningsintressen är sociala medier och turism, populärkulturturism och resande fans, samt varumärke och värdeskapande för destinationer och deras besökare.

I forskningsprojektet Kunskapsdestinationen arbetar Maria tillsammans med bland annat professor Matthias Fuchs. Forskningen utgår ifrån att det idag finns fragmenterad digital information om en destinations gäster och produkter men som inte används för analys av behov och möjligheter. Syftet är att identifiera behov av kunskap om gästen samt utveckla metoder och analysmodeller för att med hjälp av business intelligence dela kunskap om gästen mellan alla intressenter på en destination och utifrån det utveckla destinationen och arbeta mer effektivt med innovation. 

Konferensen är viktig eftersom statistik och analys är ett eftersatt område inom turism och i stort behov av utveckling och kompetens baserat på tydliga behov och mål. Det är dessutom särskilt viktigt i ett digitalt samhälle där nya möjligheter och utmaningar ständigt dyker upp.