Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik (EVJ)

Spara favorit 6 okt oktober 2016
Grupp med studenter

Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi och statistik.

Centrum för ekonomiska relationer (CER) samlar den del av avdelningens forskning som bedriver branschnära forskning om företags och individers ekonomiska relationer, företrädesvis inom branscherna bank, fastighet, försäkring, pension och revision.

SESPA-projektets syfte är att samordna och koncentrera resurser för att utöka kunskapen om hur samhällsentreprenörskap kan bidra till hållbar utveckling av lokalsamhället och företagande i glesa strukturer.

Kontakta EVJ-avdelningen

Avdelningschef:
Saman Rashid

E-post: EVJexp@miun.se

Postadress:
EVJ
851 70
Sundsvall
eller
831 25  
Östersund

Besöksadress:
Holmgatan 10
Hus L, Sundsvall

Kunskapens väg 1
Hus P, plan 2, Östersund