Vår forskning

Spara favorit 27 jun juni 2013

På avdelningen för ekonominvetenskaper forskas det i fyra ämnen: Företagsekonomi, Juridik, Nationalekonomi, och Statistik. En stor del av forskningen sker inom ramen för Centrum för ekonomiska relationer (CER) och forskargruppen SESPA.

Centrum för ekonomiska relationer (CER)

Centrum för forskning om ekonomiska relationer bedriver branschnära forskning om företags och individers ekonomiska relationer, företrädesvis inom branscherna bank, fastighet, försäkring, pension och revision Läs mer om CER

 SESPA

Projektets syfte är att samordna och koncentrera resurser för att utöka kunskapen om hur samhällsentreprenörskap kan bidra till hållbar utveckling av lokalsamhället och företagande i glesa strukturer. Läs mer om SESPA