Högre seminarium företagsekonomi

Spara favorit 4 mar mars 2016

Vid det högre seminariet, i regel en gång per månad, presenterar lärare och doktorander sin forskning, vi gästas även av inbjudna forskare.

Seminariet är den kontinuerliga formen för diskussion av vetenskapliga underlag där doktoranderna som ett led i sin arbetsprocess kontinuerligt presenterar sina forskningsresultat och vetenskapliga texter. Eventuella textunderlag distribueras ofta via e-post och underlag till seminariet fås vid förfrågan från författaren/författarna.

Vårterminen 2016

(Kommer att kompletteras, håll utkik)
Lokaler: Östersund (Ö), Sundsvall (S)

Vecka 7 den 18 februari kl.13-15 Lokaler: Ö: P2218 S: L101 | Författare: Britt-Marie Solström med kollega | Titel: Information om Bibliometri | Ordförande: Yvonne von Friedrichs

Vecka 09 den 3 mars kl.13-15 Lokaler: Ö: Q221, S: L101 | Författare: Anne Pierre | Opponent: Docent jessica Eriksson, Handelshögskolan vid Umeå universitet | Titel: Local development and state-society synergy in rural areas – a "wicked" process?  Slutseminarium | Ordförande: Yvonne von Friedrichs

Vecka 13 den 31 mars kl.13-16 Lokaler: Ö: P2218, S: L101 | Författare: Alexander Rad | Opponent: Anna-Karin Stockenstrand, Uppsala universitet | TitelBank risk management: studies of credit risk at strategic and operational level  Slutseminarium | Ordförande: Peter Öhman 

Vecka 16 den 21 april kl.13-15 Lokaler: Ö: P2218, S: L101 | Författare:  | Inledare/Opponent:  | Titel:  | Ordförande

Vecka 20 den 19 maj kl.13-15 Lokaler: Ö: P2218, S: L101 | Författare:  | Inledare/Opponent:  | Titel:  | Ordförande:  

 

Höstterminen 2016

(Kommer att kompletteras, håll utkik)
Lokaler: Östersund (Ö), Sundsvall (S)

Vecka 38 den 22 sep kl.13-15 Lokaler: Ö: , S: | Författare:  | Inledare/Opponent:  | Titel:  | Ordförande

Vecka 42 den 20 okt kl.13-15 Lokaler: Ö: , S:  | Författare:  | Inledare/Opponent:  | Titel:  | Ordförande:  

Vecka 46 den 17 nov kl.13-15 Lokaler: Ö: , S:  | Författare:  | Inledare/Opponent:  | Titel:  | Ordförande

Vecka 50 den 15 dec kl.13-15 Lokaler: Ö: , S:  | Författare:  | Inledare/Opponent:  | Titel:  | Ordförande