Examen

Spara favorit 19 jan januari 2018

...betyder bland annat det bevis som erhålls efter en genomgången utbildning. Examensbeviset intygar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå och inom ett visst område.

Dags att ansöka om examensbevis?

När du vill ansöka om examensbevis vänder du dig till Examensenheten. Du kan även vända dig till examenshandläggarna för att få information om vilken examen din utbildning kan leda till. Examensenheten handlägger alla examensärenden inom Mittuniversitetets samtliga utbildningar och forskarämnen. 

Hos Examensenheten finner du Mittuniversitetets lokala examensordning, vilken innehåller de bestämmelser som gäller vid handläggning och utfärdande av examensbevis. Här finner du också universitetets examensbeskrivningar, som anger de fordringar som måste uppfyllas för att erhålla en viss examen. Vidare kan du hitta förteckningar över våra ämnen/huvudområden, vanliga frågor och svar, hur ansökan om examen går till, examensstatistik och länkar till relaterad information.

Ansökan om examensbevis

Du som student måste själv ansöka om examensbevis. Din ansökan prövas mot gällande nationella och lokala bestämmelser. Om ansökan godkänns utfärdas examen och beviset skickas till dig.

Examensregler och examensbeskrivningar

Examensbeviset skapas utifrån dina studiemeriter och du måste ha följt ett visst regelverk. Regelverket bygger på nationella och lokala bestämmelser och skiljer sig åt mellan lärosäten och antagningsterminer.

Statistik

Examensstatistik

Långt ifrån alla studenter läser till en examen och det är inte heller alla som ansöker om examensbevis fastän de uppfyller fordringarna för en eller flera examina. Examen är avlagd först när examensbeviset har utfärdats.

FAQ

FAQ om examensbevis

De vanligaste frågorna och svaren om examen.

Tillgodoräknande

Syftet med ett tillgodoräknande är att en student inte ska behöva studera något som hen redan har motsvarande utbildning, kunskaper eller färdigheter i. Mittuniversitetet har samlat allt om tillgodoräknanden på en sida.

Kontakt

E-post
examen@miun.se
Uppge ditt personnummer vid kontakt med oss så kan vi hantera ditt ärende snabbare.

Telefon
Nummer: 010-142 80 07
Dagar: Må, Ti, To, Fr
Tid: 10:00-11:30

Postadress
Examensenheten
Mittuniversitetet
831 25 Östersund

Besöksadress
Campus Östersund
Kunskapens väg 8
Hus E, plan 1