Hur får man en programexamen?

Spara favorit

Det finns inget som heter programexamen, däremot finns möjligheten för den som läst merparten av sina studier inom ett program att få programmets benämning omnämnt i examensbeviset. Vanligtvis gäller att kurser omfattande minst 75% av programmets poängomfattning är avslutade för att programmets namn ska anges.

ExamensordningLyssna