Kan kurser med samma innehåll ingå i examensbeviset?

Spara favorit

I examen får inte kurser med samma innehåll ingå. Kurser med gemensamt innehåll får ingå i en och samma examen med det sammanlagda poängtal som kvarstår efter avdrag för det gemensamma innehållet, d v s alla kurser ska ha olika/unikt innehåll.

För att du inte ska läsa samma kursinnehåll som du redan läst kan du ansöka om tillgodoräknande av högskolepoäng från en kurs till en annan kurs (poängen kan dock ändå bara räknas en gång i examen). För ansökan om tillgodoräknanden och ytterligare inforrmation om detta, se: Tillgodoräknanden