Forum för Genusvetenskap

Spara favorit 18 jan januari 2018
Plakat i prideparad

Forum för Genusvetenskap, FGV, är ett regionalt kunskapscentrum som i samverkan bedriver innovativ forskning med nationell och internationell spets.

Forum för genusvetenskap (FGV) utgör en tvärvetenskaplig och campusövergripande plattform för att initiera och samordna forskning i genusvetenskap vid Mittuniversitetet.

En styrgrupp har bildats som består av representanter för de två fakulteterna, för värdinstitutionen, verksamheten inom FGV samt externa intressenter. Under sidorna Om FGV, hittar du information om FGV, vilka vi är, vad vi gör och hur du får kontakt med oss!

Kontakta oss

Föreståndarinna, FGV
Katarina Giritli-Nygren
Telefon: 010-142 88 43
E-post: katarina.giritli-nygren@miun.se