GrönaPro - Gröna kemikalier från skog och skogsprodukter

Spara favorit 20 jun juni 2017
FSCN

Projektets övergripande mål är att utveckla och stärka den regionala skogsindustrin och dess kring industri och bidra tillväxt i regionen genom forskning som utvecklar nya produkter och processer som ett alternativ eller komplement till dagens.

Projektets målsättning är också att bygga en stark forskningsmiljö inom bioraffinaderi- och miljöområdet tillsammans med omgivande näringsliv och innovationsmiljöer, vilket gör Mittuniversitetet och regionen bättre rustade att vara en stark aktör inom området. Vi ser stora möjligheter att bygga starka nätverk som stödjer miljöinnovation, tekniköverföring och utveckling av nya tjänster. Målet är att projektet kommer att utveckla minst två biokemiska processer som på ett miljövänligt sätt utvinner nedbrytningsprodukter från skogs- och pappersmassamaterial, som lignocellulosa, och påbörja kommersialisering av de biokemiska processerna tillsammans med regionens företag.

Delmål

  • Ett mål är att anpassa en jästbaserad process till pilotskala för produktion av nästa generation fiskfoder.
  • En målsättning är att anpassa en jästbaserad process till pilotskala för produktion av fettsyror skräddarsydda för biodieselproduktion.
  • Utveckla biokemiska processer för produktion av skräddarsydda ämnen med biologisk aktivitet för skydd mot skadedjur, mögel, bakterier och mänskliga sjukdomar.
  • Utveckla ett skogsbaserat, lokalproducerat, naturligt garvmedel, för produktion i industriskala.

Nyheter inom GrönaPro

Projektperiod

2016-06-01 -- 2019-12-31

region västernorrland