Forskning

Pappersrulle

Tema: Hållbar samhällsutveckling

Papperet som inte räds vatten

Plastens negativa effekter på djur och natur är väl dokumenterade, och den flitiga användningen av påsar är ett av problemen. Kan plastpåsar ersättas av papperspåsar? Våra forskare tror det och är en lösning på spåren. Läs mer om hur de försöker skapa papper som bättre tål vatten.

3d-print Sports tech

Försvarets avveckling banade väg för forskning inom 3D-print

För tio år sedan köpte Mittuniversitetet in en 3D-printer för sju miljoner kronor. Det gav forskarna unika möjligheter, och ett försprång mot resten av...

Storm

Så kan klimatförändringar påverka försäkringar

Hur påverkas husägarna när antalet stormar och översvämningar ökar? Hur mycket ansvar läggs på försäkringstagarna och vilka konsekvenser får det när...

Oljeutsläpp

Digitala sensorer i jakten på oljeutsläpp

Oljeutsläpp kan orsaka stora skador på sjöar och vattendrag och dessvärre saknas ofta verktyg för att upptäcka utsläppen i ett tidigt skede. Genom...

Vindkraftverk och fåglar

Med fåglarnas bästa i sikte

Movement är ett treårigt forskningsprojekt som utvecklar morgondagens teknik för att studera hur vindkraft påverkar fåglar. Forskningen kan bidra till...

Un

Turism och kulturarv används för att bygga fred

Hur kan turism och arv stödja fredsbyggande arbete? Den frågan har Daniel Laven, docent i kulturgeografi och lektor vid ETOUR, ställt sig. Nu har han...

metoo

Ny forskning sätter fingret på utbredd sexism inom turismsektorn

Anställda inom turismsektorn är ofta unga, invandrade och kvinnor. Och de utsätts för mer sexism än anställda inom många andra branscher. Det...