På gång

Spara favorit 16 mar mars 2017

Här kan du se vad som händer info projektet Greni

Kommande evenemang

 

Framtidens lantbruk i Jämtland

4 april 2017 08:30–16:15, Campus Östersund, Hus F, sal F2014

En heldagskonferens med tema: Klimat, Markanvändning och Samverkan
Vi vänder oss till alla som är intresserade av lantbruks- och markfrågor vid till exempel länsstyrelser, kommuner, i näringen och i politiken, i intresseorganisationer och i forskningen.

Konferensen arrangeras av Framtidens lantbruk, SLU, i samarbete med GRENI vid Mittuniversitetet, Torsta AB, LRF Jämtland och Länsstyrelsen Jämtlands län.

Anmälan senast 30 mars 2017 via www.slu.se/17-04-04

Läs mer om program och anmälan här

 

Tidigare evenemang


 

Välkommen till "Grön eftermiddag" med GRENI-2!

8 april 2016 13.00–16.30, Campus Östersund
Ladda ned inbjudan, program och karta här.LyssnaLyssna

GRENI –2 är ett Interregprojekt som syftar till att tillvarata och kartlägga förutsättningarna för de Gröna Näringarna i Jämtland och Tröndelag. Vi som jobbar med projektet vet att det finns en stor mängd kompetens hos er som jobbar inom företag med jord och skog som bas. Vår förhoppning är därför att ni vill dela med er av era kunskaper och idéer och att Grön eftermiddag kan bli startskottet för ökat kunskapsutbyte.

Temat för eftermiddagen är "Framtidens förutsättningar för de gröna näringarna". Karin Andersson från Kairos Future, som bland annat gjort omvärldsanalyser för LRF, kommer att hålla en presentation. Ta tillfället att lyssna på ett intressant föredrag, diskutera, umgås och dela med er av era idéer och tankar kring de Gröna Näringarnas utveckling.

Varmt välkommen hälsar
Mittuniversitetet, Coompanion,
Nord Universitetet & Torsta AB

Program
12.00-13.00 Registrering och lunch, hus G
13.00-13.15 Välkommen till den Gröna eftermiddagen, sal F229
13.15-14.15 Framtidens förutsättningar för de gröna näringarna, sal F229 – Karin Andersson, Kairos Future
14.15-14.30 GRENI projektet, sal F229
14.30-15.00 Fikapaus
15.00-16.00 Workshop
16.00-16.30 Uppsummering, sal F229Välkommen till ”Grön förmiddag” med GRENI-2!
Den 13 maj 2016 kl. 9.00–12.00 med efterföljande lunch. Campus Östersund, entrén hus G

GRENI – 2 är ett Interregprojekt som syftar till att tillvarata och kartlägga förutsättningarna för de Gröna Näringarna i Jämtland och Tröndelag.

En viktig del i projektet är att kartlägga förutsättningar för innovationsmöjligheter där Ni rådgivare är ytterst centrala. Vår förhoppning är därför att ni vill dela med er av era kunskaper och idéer och att Grön förmiddag den 13 maj kan ligga till grund för ökat kunskapsutbyte mellan olika parter som arbetar och stödjer företagare inom de gröna näringarna.

Frågeställningar som vi önskar diskutera under dagen är följande:

  • Vilka är ni som jobbar med företagsrådgivning i Jämtland?

  • I vilken utsträckning möter ni de gröna näringarna?

  • Vilka förutsättningar råder för de gröna näringarna? Skiljer de sig från övriga branscher?

  • Hur ska vi i framtiden arbeta för att öka innovationsmöjligheterna inom de gröna näringarna?