HAND in HAND

Spara favorit 23 mar mars 2018
HAND in HAND grupp

PROJEKTETS HUVUDBUDSKAP

Alla unga människor ska ges samma möjlighet att delta i, och kunna tillägna sig, en inkluderande undervisning med hög kvalitet.

Engagerad skolpersonal och ett inkluderande klassrumsklimat ses som viktiga faktorer för att säkerställa socialt välbefinnande och en positiv utveckling. Ett viktigt första steg för att för att skapa trygga och inkluderande miljöer är att stärka SEI kompetenser och relationskompetens hos skolpersonal och elever. Därmed skapas trygga och inkluderande skolmiljöer med det individuella stöd i undervisningen som varje elev behöver.

Alla som lär (såväl elever som skolans personal) och deras olika behov bör vara i centrum för utbildningen. Individer ska själva ha en aktiv del i ansvaret för det egna lärandet med stöd av väl utarbetade policys och åtgärder som samordnas på systemnivå.

Syftet med programmet Hand in Hand är att utveckla ett användbart systematiskt verktyg för att arbeta med dessa frågor i Europa.

 

Resultaten från Hand in Hand kommer att finnas fritt tillgängliga på projektets webbplats.

HAND in HAND logotyp
EU logotyp