Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen är en introduktion till ett av företagsekonomins allra viktigaste kärnområden. I kursen ingår både teoretiska och praktiska moment, även om tyngdpunkten ligger på det praktiska hantverket. Ni som aldrig tidigare kommit i kontakt med bokföring, bokslut och årsredovisning kommer att lära er mycket nytt, från grundläggande begrepp till ett hantverk präglat av både logik och detaljerade regler.

Kursplan: Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp

Kurskod: FÖ091G Anmälningskod: L7091
Ort: Sundsvall/Östersund Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-09-02 - 2019-11-10

Kursen kommer att genomföras helt i en webbaserad lärplattform (Moodle). Det innebär att inga fysiska träffar kommer att äga rum under kursen förutom den obligatoriska salstentamen i slutet av kursen. Efter att du registrerat dig på kursen i ”Studieuppgifter” (se nedan) får du tillgång till kurshemsidan i Moodle och då kan du bekanta dig med plattformen, dess olika verktyg och utlagt material.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5018w3505vQQ1YZY5Q8Y06y5Z67Q7.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
På kurshemsidans startsida under ikonen Kursinformation hittar ni en kursguide som bland annat beskriver kursens innehåll och lärandemål och en läsanvisning/schema som är en översiktlig veckoplanering av kursen. Notera särskilt att kursen inte har några inspelade föreläsningar. I kursen ingår två obligatoriska inlämningsuppgifter som behandlar löpande bokföring och bokslut. Inlämningsuppgifterna löses med hjälp av ett bokföringsprogram, Visma eEkonomi (fungerar för både PC och Mac). Information om hur ni får tillgång till programmet hittar ni under ikonen Examination i anslutning till inlämningsuppgifterna. Kursen avslutas med en salstentamen, som äger rum på någon av campusorterna (Sundsvall, Östersund) eller i anslutning till er bostadsort (universitet, lärcentra mm). Mer information om vad som gäller vid tentamen på campus och på annan ort hittar ni på Studentportalen. Notera att administrationen av tentamen på annan ort sköts helt av tentamensadministrationen på universitetet så om ni har frågor som rör tentamen på annan ort vänder ni er direkt till tentadst@miun.se.

Som kurslitteratur används läromedlet Principbaserad redovisning, senaste upplagan (upplaga 6) av Grönlund/Tagesson/Öhman (utgiven av Studentlitteratur), som består av lärobok och övningsbok. Kurspaketet (huvudbok och övningsbok) finns att tillgå på AdLibris, Bokus och Studentlitteratur. Övrigt material som ingår på kursen får ni tillgång till via kurshemsidan i Moodle.

Kapitel 1,2, 3, 5 och 6 ingår i sin helhet. Kapitel 4 ingår förutom de delar som behandlar kassaflödesanalys och koncernredovisning.
För er som redan nu vill påbörja kursen, föreslår jag att ni inleder läsningen av de två första kapitlen i kursboken och gör tillhörande övningar i övningsboken.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Mitt namn är Anna-Maria Jansson och jag kommer att vara kursansvarig och examinator på kursen. Om ni har några frågor innan kursstart når ni mig på anna-maria.jansson@miun.se

Bästa hälsningar och väl mött på kursen!
Anna-Maria Jansson

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Anna-Maria Jansson