Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen är inriktad på externredovisning och har såväl nationell som internationell betoning. De begrepp och teorier som beskrivs och analyseras har giltighet i en stor del av världen. Kursen behandlar redovisningsteorier, principer och konceptuella ramverk samt olika kopplingar till normgivning och praxis i företag och koncerner. Kursen ger även grundläggande teoretiska kunskaper om revision.

Det är viktigt att du registrerar dig på kursen i "Studieuppgifter". När du gjort det får du tillgång till en kurshemsida i Moodle. På kurshemsidan hittar du ytterligare information om kursen, länk till schema, kursmaterial och en översiktlig läsanvisning/schema innehållande datum och sal för kursstart. Schema kan även sökas ut via https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5018w2505vQQ1YZY5Q

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5018w2505vQQ1YZY5Q8Y06y8Z67Q7.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.


2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursen är i huvudsak teoretisk men med vissa praktiska inslag. Med redovisnings- och revisionsteori förstås teorier och normgivning som kan bidra med förklaring och förståelse för redovisning och revision som fenomen. Hur de både påverkar och påverkas av olika aktörer i samhället. Campuskursen innehåller föreläsningar kring kurslitteraturen med syfte att ge en ingående bild av ämnet. Föreläsningarna behandlar centrala begrepp, samband och teorier. Läraren lyfter fram centrala begrepp och frågeställningar att diskutera vidare. Löpande under kursen delas inlämningsuppgifter/övningar ut och era arbeten presenteras och diskuteras. Vid dessa tillfällen förväntas ni vara aktiva och bidra till diskussionerna.

I kursen ingår två obligatoriska inlämningsuppgifter. Den första inlämningsuppgiften handlar om reglering/normering inom redovisning och revision och har koppling till kapitel tre i huvudboken. I den andra inlämningsuppgiften ska ni själva leta fram och redogöra för en vetenskaplig artikel med anknytning till någon av de teorier/ämnesområden som behandlas i kursen. Mer information om inlämningsuppgifter hittar ni på kurshemsidan under ikonen Examination.

Kursen avslutas med en salstentamen, som äger rum på någon av campusorterna Sundsvall eller Östersund. Notera att administrationen av tentamen numer sköts helt av kursadministrationen på universitetet så om ni har frågor som rör tentamen vänder ni er direkt till tentadst@miun.se.

Som kurslitteratur på kursen används:

Författare/red: Deegan, C. & Unerman, J.
Titel: Financial Accounting Theory
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Mc Graw-Hill

Författare/red: Carrington, T.
Titel: Revision
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Nilsson, S.
Titel: Redovisningens normer och normbildare - en nationell och internationell översikt
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Utöver den obligatoriska kurslitteraturen tillkommer vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material.

För er som redan nu vill påbörja inläsningen föreslår jag att ni läser de tre första kapitlen i boken Financial Accounting Theory.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Mitt namn är Anna-Karin Stockenstrand och jag kommer vara kursansvarig och lärare på kursen. Om ni har frågor når ni mig på anna-karin.stockenstrand@miun.se.

Bästa hälsningar och väl mött på kursen!

Anna-Karin Stockenstrand

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnna-Karin Stockenstrand
Anna-Karin Stockenstrand