Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Välkommen till kursen Fek Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement, 7,5 hp

Kursen startar med introduktion och första föreläsningen 02 september 20129, kl 13.15-16.00


Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och eventuellt kan det bli förändringar därefter om något oförutsett inträffar.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.


2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Undervisningen består av föreläsningar och diskussioner om nyckelbegrepp, modeller och teorier inom området. Kursen inleds med ett antal föreläsningar kring ämnet som syftar till att ge en bild av de viktiga begrepp och teorierna inom ämnet. Läraren lyfter fram hur man med utgångspunkt från den teoretiska referensramen tillämpar modeller för att analysera empiriska data. Parallellt med föreläsningarna får studenterna bilda sina arbetsgrupper och göra de tre inlämningsuppgifterna. Grupparbetet och tillhörande inlämningsuppgifter syftar till att studenterna skall utveckla självständig analysförmåga genom aktivt deltagande. Alla seminarierna är därför obligatoriska och en förutsättning för att godkännas på kursen. Resultaten från gruppuppgifterna skall också presenteras muntligt vid seminariet vilket innebär att kursen avslutas med att dessa tillämpningar appliceras vid specifika och empiriska fall. Eftersom delar av kursen bygger på lösning av empiriska studier och case i grupp är det viktigt att tidigt i kursen komma igång med gruppbildandet och strukturera arbetsinnehållet i inlämningsuppgifterna. Vidare, det är nödvändigt att inlämningsuppgifterna ska innehålla relevanta fakta, adekvata reflektioner, samt ha en korrekt och tydlig framställning. Inlämningsuppgifterna innehåller bl.a. bakgrund, syfte och problemformulering, metod, resultat, diskussion, rekommendation och eventuella referenser. För att få fullständig poäng på inlämningsuppgifterna skall de vara godkända. För seminarierna ges endast betyget G resp. U. Godkänt seminariedeltagande är en förutsättning för att kurspoäng skall registreras.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetDarush Yazdanfar
Varmt välkommen!

Kursansvarig lärare