Genusvetenskap GR (B), Genusvetenskap II, 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Genusvetenskap GR (B), Genusvetenskap II, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som ska undervisa på denna kurs heter Lovise Haj Brade och Anna Olovsdotter Lööv och vi ser fram emot att ta del av era reflektioner kring betydelsen av genus och andra typer av makt i samhället.

Kursplan: Genusvetenskap GR (B), Genusvetenskap II, 30 hp

Kurskod: GE012G Anmälningskod: Q2361
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-09-02 - 2020-06-07

Kursen börjar 2a september genom att du loggar in på vår kurs-site på Moodle och bekantar dig med kursupplägget och deadlines. Det finns alltså inte något schema i vanlig mening, men på Moodle får du se allt som gäller

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Under kursen varvar vi webföreläsningar med självstudier och onlineseminarier och du som student har ett stort ansvar att själv se till att vara aktiv och ta del av kursen och lämna in dina texter i tid och enligt instruktioner.

Om du vill börja redan nu kan vi berätta att de första böcker vi kommer behandla under kursens gång är: Det andra könet av Simone de Beauvoir, och Könet brinner med originaltexter av Judith Butler. De tankar och idéer som lyfts i dessa texter är formade av den tid då de skrevs, men de påverkade även den tidens debatter och teoriutveckling. Efter några veckor går vi vidare med Skamgrepp; femme-inistiska essäer av Ulrika Dahl och Sexualpolitiska nyckeltexter av Arnberg, Laskar och Sundevall

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Tack för nu och vi ser fram emot att diskutera feminism, makt, privilegier och politik! Maila gärna om något är oklart!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Lovise Haj Brade
kursansvarig