Geografi GR (A), Geografi i grundlärarutbildning, grundlärare åk 4-6, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Geografi GR (A), Geografi i grundlärarutbildning, grundlärare åk 4-6, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Välkomna till en hel termin fylld med samhällsorienterande ämnen! I höst kommer ni att läsa fyra kurser som vardera är om 7,5 hp; geografi, samhällskunskap, historia och religion. Här kommer kortfattad information så att ni i god tid kan förbereda er, hitta litteratur osv.

Som vanligt återfinner ni kurslitteraturen i kursplanerna. Se länkar till dessa nedan. Följande veckor är campusveckor i Sundsvall: veckorna 36, 41, 45, 49 och 02. Schema och lokaler publiceras på Miun:s hemsida. Information och studiehandledningar för respektive kurs finns tillgängliga i Moodle i respektive kursrum när ni har registrerat er.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.


2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

GEOGRAFI
v. 36-41 (40)
Ansvarig lärare: Sandra Wall-Reinius sandra.wall-reinius@miun.se
Geografi GR (A), Geografi i grundlärarutbildningen åk 4-6, 7,5 hp
Kurskod: GG013G
Länk till kursplan: https://www.miun.se/utbildning/kurser/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=19615

Kurslitteraturen i geografi måste ni ha tillgång till 2 september, så se till att den är inköpt i god tid! Se även studiehandledningen för att ni ska kunna förstå kursens uppgifter mm i tid. Att delta vid campusveckornas föreläsningar och övningar är av stor betydelse för att klara kursens olika moment.

SAMHÄLLSKUNSKAP
v. 41-45
Ansvarig lärare: Linda Eriksson linda.eriksson@miun.se
Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
Kurskod: SH020G
Länk till kursplan: https://www.miun.se/utbildning/kurser/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=21814

Det är viktigt att ni har tillgång till kurslitteraturen när momentet påbörjas onsdag vecka 41. Förbered er genom att ta del av studiehandledningen inför kursintroduktionen. Vi ser att det är av stor betydelse att delta i undervisningen som erbjuds för att nå lärandemålen i kursen.

HISTORIA
v. 45 – 49 (46-50)
Ansvarig lärare: Sven Olofsson & Per Hammarström sven.olofsson@miun.se
Kursen påbörjas under vecka 45 onsdag eftermiddag då det är campusvecka, även vecka 49 är campusvecka.
Historia GR (A), Historia för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
Kurskod: HI042G
Länk till kursplan: https://www.miun.se/utbildning/kurser/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=19156

RELIGION
v. 49 (51-03)
Ansvarig lärare: Maths Bertell maths.bertell@miun.se
Kursen introduceras vecka 49 som är campusvecka. Även vecka2 är på campus. Kursen slutar vecka 3.
Religionsvetenskap GR (A), Religionsvetenskap för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
Kurskod: RK014G
Länk kursplan: https://www.miun.se/utbildning/kurser/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=19172

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkomna till en innehållsrik höst!

Lärarna i SO-ämnena

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetSandra Wall-Reinius