Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap och som student vid Mittuniversitetet.

Välkommen till det forskningsförberedande masterprogrammet inriktning turism (HFORA) hösten 2019!

Vi är glada att du valt att studera hos oss och nu väntar två spännande år tillsammans. Det forskningsförberedande programmet ger dig fördjupade kunskaper inom turism genom att du får planera och genomföra ett forskningsprojekt tillsammans med en eller flera av oss forskare.

Dina studier börjar den 2/9 men jag träffar dig gärna tidigare. Kontakta mig så avtalar vi en tid veckan innan (sandra.wall-reinius@miun.se).

Kursen börjar den 2 september kl 10.15-12 i sal G1321, campus Östersund (introduktion). Föreläsning 13.15-15 i sal Q233. Lärarna är Dimitri Ioannides och Lusine Margaryan.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5018w5505vQQ1YZY5Q8Y08y5Z67Q7.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation

Programmet ges på heltid och består till stor del av ditt handledda forskningsarbete där du ingår i en forskargrupp. Samtidigt läser du kurser med andra program på avancerad nivå.

Du kommer under de första kurserna att samläsa med de studenter som läser på mastersprogrammet i turism (STUAA) och sedan följer ett antal projektkurser där du arbetar i det aktuella forskningsprojektet.

HT19
• Kulturgeografi, AV, Turism i en föränderlig värld, 7.5 hp
• Turismvetenskap, AV, Turism och hållbarhet, 7.5 hp
• Turismvetenskap, AV, Management och ekonomi inom turism, 7.5 hp
• Turismvetenskap, AV, Kvantitativa metoder i turism, 7.5 hp


VT20
• Turismvetenskap, AV, Kvalitativa metoder i turism, 7.5 hp
• Kulturgeografi/Turismvetenskap, AV, Individuell läskurs, 7.5 hp


Om första kursen: Turism i en föränderlig värld (KG022A)

• Här finns kursplan med litteraturlista: https://www.miun.se/utbildning/kurser/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=21917

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetSandra Wall-Reinius