Historia GR (A), 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Historia GR (A), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Förhoppningsvis kommer du uppleva undervisningen som meningsfull och angelägen. Vi som är undervisande lärare på kursen ser i synnerhet fram emot många intressanta diskussioner i form av webbseminarier och i diskussionstrådar på lärplattformen.

Kursplan: Historia GR (A), 30 hp

Kurskod: HI001G Anmälningskod: M2521
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-09-02 - 2020-06-07

Kursen introduceras under vecka 36 genom ett första frivilligt webb-seminarium (tisdag 3 september kl. 10:15-11:00) då vi går igenom kursplaneringen samt testar att ljud/mikrofon fungerar nöjaktigt i vårt konferensprogram Zoom. Internetuppkoppling som klarar överföring av ljud/bild i realtid är nödvändigt, även behövs webbkamera och headset. Länken till Zoom hittar du i lärplattformen.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom Schema meddelas av undervisande lärare, via lärplattformen.. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
A-kursen i historia är en grundkurs med tonvikten lagd på kronologiska studier. Till detta kommer inslag där du får lära dig lite mer om historia som vetenskap, hur det som står att läsa i avhandlingar och läroböcker har forskats fram och vilka källorna till historien är. Det är med denna kurs du lägger grunden för dina fortsatta historiestudier på B-, C-, magister/master- och kanske i en framtid forskarutbildningsnivå.

Kursen är nätbaserad och ortsoberoende, utan fysiska sammankomster, men vissa examinationer kommer att genomföras vid lärcenter eller motsvarande (se nedan). Vidare kommer webb-seminarier att äga rum vid några tillfällen varje månad: vanligen erbjuder vi då ett antal seminarietider att välja mellan, ibland även efter kontorstid för att underlätta vid deltidssysselsättning.

Kursen består av fem delmoment om vardera 6 hp. Information om kursen; planering, examinationer, uppgifter, schema etc. kommer att läggas ut på kursens nätplattform Moodle, som du får tillgång till efter att du registrerat dig, dock tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Examination:
Du förväntas följa kursens planering med olika "deadlines” och obligatoriska examinationer. Kursen examineras skriftligt och muntligt i varierade former, i normalfallet via nätseminarier, PM och skriftlig tentamen, som kan skrivas vid våra campus eller vid olika lärcenter eller motsvarande oavsett var i landet du befinner dig. Detaljerad information kring tentamensrutiner kommer att läggas ut i lärplattformen i samband med kursstart.

Kurslitteratur:
Litteraturen finns att köpa i bokhandeln alternativt att låna på bibliotek. Det är viktigt att du förbereder inför kursstart genom att införskaffa den litteratur som anges i kursplanen. Litteraturen till moment 1 och 2 bör du helst ha tillgång till redan under den första kursveckan.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Hoppas att du får en fin sommar, och väl mött i början av september!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Erik Nydahl
Kursansvarig