Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp. (1-15). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp. (1-15). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen är helt nätbaserad, all information och kommunikation sker över nätet. Den mest centrala delen av den virtuella miljön är Mittuniversitetets kursplattform Moodle. Kursplattformen kommer vi främst att använda oss av för att lägga upp inspelade föreläsningar, lämna kursinformation samt lägga ut länkar till seminarierum etc.

Kursplan: Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp. (1-15). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp

Kurskod: HI005U Anmälningskod: M7011
Ort: Sundsvall/Östersund Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-09-02 - 2020-01-19

Till våra seminarier över nätet använder vi Zoom, med både ljud och bild. Länkar till de virtuella seminarierummen kommer att läggas upp i kursplattformen Moodle. För att delta i seminarierna krävs en stabil internetuppkoppling, webbkamera och headset. Ett mobilt bredband rekommenderas inte. Använd headset istället för extern mikrofon för att undvika rundgång som annars lätt uppstår.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen består av fyra delmoment och inleds med religion v. 36-40, följt av historia v. 41-45, samhällskunskap v. 46-50 och avslutas med geografi v. 51-3.

Nedan finns en preliminär översikt över nätseminarier och inlämningar i det inledande momentet, religion. Länkar till de virtuella rum där de olika seminarierna äger rum läggs ut i kursplattformen Moodle som du får tillgång till efter du registrerat dig på kursen, se information ovan.

Seminariegrupper
Då många arbetar parallellt med studierna erbjuder vi vid introduktionen två seminariegrupper med sina respektive tider. Studera det preliminära översikten nedan och välj ut vilken grupp som passar dig bäst. Du behöver inte anmäla dig till det första seminariet då det är en introduktion, d.v.s. det gör inget om det blir ojämna grupper.

Till de efterföljande seminarierna under moment 1 meddelar du Maths Bertell (maths.bertell@miun.se) vilken grupp du vill vara med i. Det exakta ”taket” för respektive grupp kommer att bestämmas utifrån studentantalet på kursen (som i skrivande stund ej är fastslaget) och så att grupperna blir så jämna till antalet deltagare som möjligt. Gruppindelningarna för respektive ämne kommer att läggas ut i kursplattformen.

Vecka 36: Start måndag 2/9
Registrera dig på kursen via studentportalen på miun.se och bekanta dig med kursplattformen Moodle, kursens upplägg och kursinformationen. Följ läsanvisningarna som presenteras i Moodle. Har du några frågor gällande kursens första del, ta gärna kontakt med Maths Bertell via e-post. (maths.bertell@miun.se)

Vecka 36: Introducerande seminarium för religion torsdag 5/9 .
Maths Bertell introducerar kursen, samtalar om arbetsformer, testar tekniken och introducerar den första uppgiften. Du deltar vid en av nedanstående tider. Du behöver INTE föranmäla dig till detta introduktionsseminarium utan välj den tid som passar dig bäst.
• Torsdag 5/9: kl. 12-13.30 Grupp 1
• Torsdag 5/9: kl. 14-15.30 Grupp 2

Vecka 38: Seminarium 1 religionsvetenskap samt Inlämning 1
• Tisdag 17/9: grupp 1 12.30-14.00, grupp 2 14:30-16:00
• Måndag 23/9, klockan 10:00: Inlämning version 1 av inlämningsuppgift i religion till Maths Bertell via inlämningsfunktionen i Moodle

Vecka 40: Seminarium 2 religionsvetenskap
• Tisdag 1/10: grupp 1 12.30-14.00, grupp 2 14:30-16:00
Vid detta seminarium presenterar du ditt arbete för kollegorna i din grupp och får återkoppling på ditt arbete.

Vecka 41: Start historievetenskap samt slutinlämning Moment 1: Religionsvetenskap
• Måndag 7/10, klockan 10:00: Inlämning av slutversionen av inlämningsuppgift i religion till Maths Bertell via inlämningsfunktionen i Moodle
• Upplägg för delmoment 2 historia, meddelas senare

Validering
Antagna till kurser inom Lärarlyftet har möjlighet att ansöka om validering, vilket kan leda till tillgodoräkning av högskolepoäng. Med validering avses kartläggning och bedömning av deltagarens befintliga kunskaper och kompetens i förhållande till lärandemålen i aktuell kurs. Ansökan görs i det digitala ansöknings- och administrationssystemet Valda. Mer om detta: www.miun.se/lararlyftet/antagen

Virtuella seminarier
För att ge goda möjligheter till reflektion och erfarenhetsutbyte använder vi oss av virtuella seminarier genom konferensverktyget Zoom, som möjliggör seminarier över nätet med både ljud och bild. Länkar till de virtuella seminarierummen kommer att läggas upp i kursplattformen Moodle. För att delta i seminarierna krävs såväl en stabil internetuppkoppling som webbkamera och headset. Ett mobilt bredband är inte att rekommendera även om det i lyckliga fall kan fungera. Använd headset istället för extern mikrofon för att undvika rundgång som annars lätt uppstår.

Arbetssätt och examination
Kontinuerligt studium och upprepning menar vi är vägen till kunskap och färdighet som befästs och finns med er även efter kursens slut. Därför använder vi oss av ett processuellt arbetssätt. Uppgifterna bearbetas först skriftligt och redovisas för läraren som ger återkoppling. Detta steg är inte betygsgrundande för att studenten inte ska avstå från att komma med förslag på förbättringar och reflektioner. Därefter bearbetas uppgifterna med tillhörande problemställningar i form av seminarium. Efter seminariet ska studenten sedan fördjupa och utveckla uppgiften, och denna skriftliga framställning betygsätts sedan. På så vis blir seminariearbetet en integrerad del av uppgiften. Alla kommer väl förberedda och kan därigenom ge och ta emot synpunkter på en högre nivå än som annars vore möjligt.
Den inlämningsuppgift som ska utföras inom religion läggs ut i lärplattformen i samband med kursstart. Inlämningsuppgifter för historia kommer då denna delkurs startar, dvs vecka 41. Vi erbjuder kontinuerlig handledning via e-post. För frågor angående religion kontaktar du Maths Bertell, via e-post: maths.bertell@miun.se

Kurslitteratur
Det är mycket viktigt att du i god tid skaffar den kurslitteratur som hör till de olika momenten. Du kommer annars att förlora värdefull tid eftersom undervisningen förutsätter att du har tillgång till den angivna litteraturen. Du bör vid kursstart ha tillgång till följande böcker:

• Löfstedt, Malin (red.), 2011. Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan
• Svanberg, Ingvar & David Westerlund (red.), 2008 eller 2011 (helst). Religion i Sverige
• van der Molen, Janny, 2009. Om änglar, gudar och hjältar: Berättelser ur det stora världsreligionerna

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Har du frågor om kursen är du välkommen att kontakta:
Maths Bertell, (maths.bertell@miun.se) om det gäller delmoment 1

Åsa Nyberg, administratör asa.nyberg@miun.se

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Glenn Svedin
Kursansvarig