Magisterutbildning i litteraturvetenskap

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Magisterutbildning i litteraturvetenskap och som student vid Mittuniversitetet.

Jag som kommer att vara er lärare på programmets inledande kurs Humanistisk vetenskapsteori heter Svante Lovén. Jag ser fram mot att vi tillsammans ska fördjupa oss i teorier om hur forskning inom humaniora går till. Har ni funderingar och undringar inför kursen får ni gärna höra av er med frågor till mig.

Kursen Humanistisk vetenskapsteori börjar med en första träff tisdagen den 3/9, 13.15-16.00.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation

Den första delkursen löper med seminarier en gång i veckan. Ni kommer att i augusti få en studiehandledning som klargör allt gällande kursen, exempelvis vad ni ska läsa till varje gång.
När det gäller litteraturlistan behöver ni inte införskaffa Gwyn Williams bok.
Till den första träffen ska ni ha läst ett antal texter som handlar om mening, och som ni hittar i Filosofin genom tiderna: texter. Efter 1950, i urval av Konrad Marc-Wogau, Lars Bergström och Staffan Carlshamre, 2. uppl. Stockholm 2000. Det ni ska läsa är avsnittet ”Mening och tolkning” som innehåller Paul Grice: ”Mening” (läses översiktligt); John R. Searle: ”Vad är en talakt?”; Hans-Georg Gadamer: ”Om förståelsens cirkel”; Jacques Derrida: ”Signatur händelse kontext”; Donald Davidson: ”Tre slags kunskap”.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Jag ser fram mot en givande höst. Hör, som sagt, gärna av er till mig om ni har några frågor gällande kursen. Om inte, så träffas vi till hösten!
E-post: svante.loven@miun.se, tel. 073-0276317

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetSven Anders Johansson
Lärare