Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi, 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Välkommen! Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om människokroppens anatomi och fysiologi samt samspelen mellan olika organsystem. Både i vila, vid akut samt under långvarig fysisk aktivitet vid varierande belastningar och i olika miljöer.

Kursplan: Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi, 30 hp

Kurskod: IV055G Anmälningskod: N4181
Ort: Östersund Studieform: Campus Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-10-07 - 2020-02-23

Kursen startar vecka 41 2019 och avslutas vecka 8 2020. All undervisning och examinationer sker på Mittuniversitet Campus Östersund.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri1X50g70560YvQQ51Z8270Y0ZyQ001723Y67Q7.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen är uppdelad och examineras i olika moment.
Moment 1 består av fysiologi med grundläggande anatomi rörande cellen och vävnader, nervsystemet, sinnesorganen samt hormonsystemet.
Moment 2 består av människokroppens allmänna anatomi, anatomisk terminologi samt
rörelseorganens anatomi och fysiologi
Moment 3 består av fysiologi med grundläggande anatomi rörande cirkulationssystemet, andningssystemet, blodet och immunförsvaret samt njurar och urinsystemet.
Moment 4 består av idrottsfysiologi där tillämpningar av tidigare inläst grundläggande fysiologi från föregående moment nu sker under arbete. Under detta moment behandlas även omgivningsfysiologi.
Moment 5 består av skriftlig vetenskaplig rapport
Moment 6 består av seminarier, laborationer och laborationsrapporter som genomförs i samband med moment 1, 2 och 3
Moment 7 består av seminarier, laborationer och laborationsrapporter som genomförs i samband med moment 4 (idrottsfysiologi och omgivningsfysiologi
Kursen i sin helhet består av föreläsningar, laborationer, seminarier, fyra st salstentor samt en obligatorisk hemuppgift omfattande en litteraturstudie (inlämning av en skriftlig rapport samt muntlig presentation).
Kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursplanen och se till att du vid kursstart har boken; Bjålie, J., Haug, E., Sand, O. & Sjaastad, Ö. Människokroppen – fysiologi och anatomi. Liber. Senaste upplagan.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi hoppas att du kommer att trivas med kursen samt hos oss på Mittuniversitetet i vår unika vinterstad, återigen varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Louise Dovrén
Kursansvarig