Juridik GR (A), Offentlig upphandling - grundkurs, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Juridik GR (A), Offentlig upphandling - grundkurs, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Jag vill hälsa dig hjärtligt välkommen till denna grundkurs i offentlig upphandling!

Syftet med kursen är att du ska få en grundläggande förståelse för upphandlingsregelverket, både det svenska och det som gäller i resten av EU. Kursen syftar också till att ge en kort introduktion till det svenska rättssystemet så du förstår var i systemet reglerna om offentlig upphandling finns.

Jag hoppa

Kursplan: Juridik GR (A), Offentlig upphandling - grundkurs, 7,5 hp

Kurskod: JU025G Anmälningskod: L4391
Ort: Östersund Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-09-02 - 2019-11-10

Kursen startar vecka 36 och pågår till vecka 45. Den första föreläsningen hålls tisdag 3 september kl 15.15-16.00, via ZOOM.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/riqQo856X80ZZoQ08Q511qwZ6Q0Z5YQ7Y67v85YQ0y.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen består av föreläsningar, inlämningsuppgift, eget arbete med kursmaterial och inläsning av kurslitteratur.

Föreläsningarna består av 10 stycken föreläsningar (á 45 min) via ZOOM och ett antal förinspelade föreläsningar (ca 15-30 min långa). Föreläsningarna via ZOOM hålls en gång i veckan och kommer spelas in.

Föreläsningar samt övrigt kursmaterial läggs ut på kurssidan på Moodle.

I början av kursen ska du göra en inlämningsuppgift för att säkerställa ett aktivt deltagande. Instruktioner om detta ges under första kursveckan. Därutöver är det enda obligatoriska momentet på kursen en salstentamen som ges i slutet av kursen.
Första tentatillfället är 6 november 2019. Möjlighet till omtentamen ges 4 december 2019 och därefter kommer ytterligare ett tentamenstillfälle ges under januari 2020.

Kursmaterialet som läggs ut på Moodle innehåller bland annat instuderingsfrågor, rättsfall och genomförda upphandlingar. Du arbetar själv med materialet i din egen takt, men en läs- och instuderingsanvisning kommer presenteras vid första föreläsningstillfället.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen till kursen!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Eva Lindahl-Toftegaard
Kursansvarig
Universitetsadjunkt
Eva Lindahl Toftegaard