Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som undervisar i denna kurs hoppas att kursen ska motsvara dina förväntningar och att du under året ska erfara utveckling och glädje i skrivandet, läsandet och textdiskussionerna. Tveka inte att höra av dig till oss om du har funderingar och/eller synpunkter inför kursstart!

Kursplan: Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, 30 hp

Kurskod: LI005G Anmälningskod: M2621
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-09-02 - 2020-06-07

När kursen startar kommer du att få tillgång till vår elektroniska lärplattform i Moodle. Du hittar din kurs i Moodle genom att logga in på Studentportalen och öppna menyn under "Mina studier". Att kursens studieform är distans innebär att den genomförs utan fysiska samlingar. Du bedriver således studierna på din hemort eller där du befinner dig.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursinformation
Kursen Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, 30 hp, läses på halvfart. Det innebär att du bör ägna cirka tjugo timmar per vecka åt dina studier. Kommunikationen med oss som undervisar och dina studiekamrater sker via plattformen i Moodle samt e-post, telefon och (frivilligt) Skype eller Adobe connect. Uppgiftsinstruktioner, studiehandledning, forum för grupprespons och litteraturdiskussioner samt annan viktig kursinformation finner du på kursplattformen. Information kommer även att sändas via e-post, och det går förstås utmärkt att ringa eller besöka oss på avdelningen för humaniora på campus Sundsvall.

Denna kurs syftar till att du, genom eget skrivande i olika skönlitterära genrer, litteratursamtal och responsarbete, ska utveckla din litterära gestaltningsförmåga, det berättartekniska kunnandet, samt den litteraturvetenskapliga färdigheten att närläsa skönlitteratur. Kursen innefattar såväl individuella insändningsuppgifter, som gruppvisa textsamtal och litteraturdiskussioner – de senare inom respektive responsgrupp.
...

När du orienterat dig på vår kursplattform, börjar du arbeta med kursens fyra inledande uppgifter – se nedan. Dessa lägger du ut i därför avsedda diskussionstrådar i din responsgrupps forum i Moodle senast den 16 september. (Gruppindelning meddelas i slutet av v37.) Du ska också – senast den 20 september – ha tagit del av och diskuterat dina gruppkamraters skriv- och läserfarenheter, reflektioner över Bodil Malmstens skrivhandbok samt läsningar av Johannes Anyurus roman De kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Omfång – gäller var och en av uppgifterna A-D: Cirka ½-1 sida, 12 punkter och enkelt radavstånd.

A. Läs Bodil Malmsten, "Så gör jag: konsten att skriva". Välj tre – fem citat i denna om skrivande och läsande i denna skrivhandbok, och formulera dina reflektioner över dessa.

B. Skriv om dina erfarenheter av skönlitterärt skrivande, dina drivkrafter och motiv när det gäller skrivandet samt förväntningar inför och personlig målsättning med denna kurs.

C. Erinra dig ett berörande läsminne av en skönlitterär text i valfri genre. Det kan vara en text av din favoritförfattare eller en text som av någon annan anledning betyder något särskilt för dig. Reflektera över den valda textens betydelse i ditt liv; vad du i tematiskt, språkligt och/eller berättartekniskt hänseende finner särskilt värdefullt med den.

D. Läs Johannes Anyurus roman De kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Skriv först några rader om dina spontana känslor, tankar, frågor och upptäckter under läsningen. Därefter tar du del av kursens responsschema, som ligger på startsidan i Moodle. Välj tre-fem av frågorna i denna, och reflektera över dessa.

Obs! Om du inte varit aktiv i kursarbetet inom tre veckor kommer, enligt rektorsbeslut, ett tidigt avbrott att registreras. Detta innebär konkret att du inte längre är student på kursen. Om du ändå planerar att fullfölja kursen har dock möjlighet att bli återregistrerad – underförutsättning att du snarast lägger ut de inledande uppgifterna i din grupps diskussionsforum i Moodle.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Lycka till!

Anna-Karin Jonasson

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Anna-Karin Jonasson
Kursansvarig