Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som undervisar i denna kurs hoppas att du ska erfara en fördjupad skriv- och läsutveckling samt mycket arbetsglädje under detta kursens gång. Tveka inte att kontakta oss om du har funderingar inför kursstart 2 september 2019!

När du har registrerat dig på kursen kommer du att få tillgång till vår elektroniska kursplattform i Moodle. Denna består av en startplattform och en diskussionsplattform. Att kursens studieform är it distans innebär att den genomförs utan obligatoriska fysiska samlingar. Du bedriver således dina studier på din hemort eller där du befinner dig i världen.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.


2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursen Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande, 30 hp, läses på halvfart. Det innebär att du bör ägna cirka tjugo timmar per vecka åt dina studier. Kommunikationen med oss som undervisar och dina studiekamrater sker via kursplattformen i Moodle, e-post, telefon, Skype och/eller Zoom. Uppgiftsinstruktioner, studiehandledning, forum för grupprespons och litteraturdiskussioner och annan viktig kursinformation finner du på kursplattformen i Moodle Du som har möjlighet är förstås även varmt välkommen att besöka oss på institutionen för humaniora och samhällsvetenskap på campus Sundsvall. Hör i så fall gärna av dig innan, så att vi säkert är på plats.
...
Denna kurs syftar till att bredda och fördjupa den litterära kreativiteten; förmågan att läsa och skriva på ett mer professionellt sätt. Lyrik i bunden och obunden form samt prosa – framför allt noveller – känner du igen från A-kursen. Nu bygger vi på med ytterligare en genre: dramatik. Den stora likheten med A-kurserna i kreativt skrivande är annars att också B-kursen under höstterminen kommer att domineras av skrivuppgifter samt arbete med textrespons och litteraturdiskussioner – de senare inom respektive responsgrupp. Gruppindelning görs så snart registreringsförfarandet är överstökat.

Kursen innefattar även ett fördjupningsarbete (15 hp), där du ska skriva ett mer omfattande skönlitterärt manus inom valfri genre, till exempel en svit dikter, en samling noveller, en enaktare eller en del av en roman. Denna skrivprocess påbörjas i form av ett PM, en idéskiss, i slutet av höstterminen, och skrivprojekten ventileras vid avslutande seminarier i maj 2020. Vi erbjuder då även ett seminarietillfälle på plats på campus Sundsvall. Vår förhoppning är att så många som möjligt vill och har möjlighet att delta i detta! För er andra genomförs dessa ventileringsseminarier via Zoom. Vi återkommer med datum och mer information om detta!
...

Här följer fyra inledande uppgifter, som du ska lägga ut i därför avsedda ”trådar” i din responsgrupps forum på diskussionsplattformen senast den 10 september. Kommentera/diskutera kortfattat dina gruppkamraters uppgifter till och med den 13 september.

A. Associera utifrån ordet "spegel" och skriv en dikt i fri eller bunden form.

B. Läs det scannade avsnittet ur Pia Tafdrups "Över vattnet går jag. Skiss till en poetik" (tillgängligt i mappen "Arbetsmaterial - inledande uppgifter" i Moodle). Välj minst två av Pia Tafdrups reflektioner över att skriva dikt samt diktkonstens villkor och möjligheter. Formulera därefter dina tankar kring de passager du väljer. Låt denna kommentar inbegripa din egen syn på skrivande samt de förväntningar och målsättningar du har med tanke på denna B-kurs i kreativt skrivande! Omfång: Cirka 1 sida, 12 punkter, 1½ radavstånd.

C. Läs den scannade inledningen av Ibsens "Hedda Gabler" (i mappen "Arbetsmaterial - inledande uppgifter" på startsidan i Moodle). Läs även om begreppet exposition i Birthe Sjöbergs bok, samt i ovan nämnda mapp. Beskriv vad du som läsare får veta i pjäsens exposition! Omfång: ½-1 sida, 12 punkter, 1½ radavstånd.

D. Erinra dig en teaterföreställning du sett eller ett drama du läst (som barn eller vuxen). Det kan vara ett drama av en av dina favoritförfattare eller en pjäs som av någon anledning betyder något särskilt för dig. Reflektera över det valda dramats betydelse för dig; vad du i tematiskt, språkligt och/eller dramaturgiskt hänseende finner särskilt värdefullt med det. Omfång: Cirka 1 sida, 12 punkter, 1½ radavstånd.


Obs! Om du inte varit aktiv i kursarbetet inom tre veckor kommer, enligt rektorsbeslut, ett tidigt avbrott att registreras. Detta innebär konkret att du inte längre är student på kursen. Om du ändå planerar att fullfölja kursen finns dock möjlighet att bli registrerad på nytt – under förutsättning att du snarast lägger ut de inledande uppgifterna A-D i din grupps diskussionsforum i Moodle.

Lycka till!

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Väl mött på nätet vid kursstart den 2 september - vi som undervisar ser fram emot ett givande skriv- och läsår tillsammans med er! Har ni funderingar inför kursstart är ni varmt välkomna att mejla eller ringa: ulrika.lif@miun.se eller 072-506 58 21. Detsamma gäller förstås även under kursens gång.

Bästa hälsningar,
Ulrika Lif & Anders E. Johansson

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetUlrika Lif
Kursansvarig