Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, Barn & ungdom, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, Barn & ungdom, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som undervisar i denna kurs hoppas att kursen ska motsvara dina förväntningar och att du under läsåret ska erfara utveckling och glädje i skrivandet, läsandet och textdiskussionerna. Tveka inte att höra av dig om du har frågor & funderingar inför kursstart!

När kursen startar kommer du att få tillgång till vår elektroniska kurslattform i Moodle. Att kursens studieform är it distans innebär att den genomförs utan fysiska samlingar. Du bedriver således studierna på din hemort eller där du befinner dig.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.


2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursen Kreativt skrivande A, barn & ungdom, 30 hp, läses på halvfart. Det betyder att du bör ägna cirka tjugo timmar per vecka åt dina studier. Kommunikationen med oss som undervisar/din handledare och dina studiekamrater sker via vår kursplattform i Moodle samt via e-post, telefon, Skype och/eller Zoom. Uppgiftsinstruktioner, studiehandledning, diskussionsfora för grupprespons och litteraturdiskussioner, och annan viktig kursinformation, finner du på kursplattformen. Du som har möjlighet är förstås även varmt välkommen att besöka oss på institutionen för humaniora och samhällsvetenskap på campus Sundsvall. Hör gärna av dig innan i så fall, så att vi säkert är på plats.
...
Denna kurs syftar till att du, genom ditt eget skönlitterära skrivande i olika barnlitterära genrer, litteratursamtal och responsarbete, ska utveckla din litterära gestaltningsförmåga, det berättartekniska kunnandet, samt den litteraturvetenskapliga färdigheten att närläsa barn- och ungdomslitteratur. Med tanke på kursens inriktning fokuseras barnlitteraturens särdrag – sådana aspekter som utmärker skrivande för barn och ungdom. Kursen innefattar individuella insändningsuppgifter, såväl som gruppvisa textsamtal och litteraturdiskussioner. De senare inom respektive responsgrupp (gruppindelning görs så snart registreringsförfarandet är överstökat).
...

När du orienterat dig på vår kursplattform, börjar du arbeta med kursens fyra inledande uppgifter A-D – se nedan. Dessa lägger du ut i därför avsedda diskussionstrådar i din responsgrupps forum i Moodle senast den 10 september 2019. Du ska också ta del av och i korthet kommentera/diskutera dina gruppkamraters skriv- och läserfarenheter, reflektioner över Astrid Lindgrens essäsamling samt läsningar av Guus Kuijers "Boken om allting". Deadline för korta kommentarer på gruppkamraternas inledande uppgifter: 13 september 2019. Omfång – gäller var och en av uppgifterna A-D: cirka 1 sida, 12 punkter och 1½ radavstånd. Läsvänligt typsnitt (till exempel Times New Roman).

A. Läs Astrid Lindgrens essäsamling "Det gränslösaste äventyret" (2007). Välj därefter tre intressanta citat om skrivande och läsning i denna bok, och skriv ner dina reflektioner angående dessa.

B. Skriv om dina erfarenheter av skönlitterärt skrivande (dels i allmänhet, och dels riktat mot barn och ungdomar), dina drivkrafter och motiv när det gäller skrivandet samt förväntningar inför och personlig målsättning med denna kurs.

C. Erinra dig ett berörande läsminne av en barn- och ungdomslitterär text i valfri genre. Det kan vara en text av din favoritförfattare eller en text som av någon annan anledning betyder något särskilt för dig. Reflektera över den valda textens betydelse i ditt liv; vad du i tematiskt, språkligt och/eller berättartekniskt hänseende finner särskilt värdefullt med den.

D. Läs Guus Kuijers "Boken om allting". Skriv först några rader om dina spontana känslor, tankar, frågor och upptäckter under läsningen. Därefter läser du om författaren och boken i Ulf Boëthius läsnyckel: http://www.alma.se/Documents/2012/L%C3%A4snycklar/L%C3%A4snyckel%20Guus%20Kuijer.pdf. Välj två – tre av frågorna i denna läsnyckel, och reflektera över dessa.

Obs! Om du inte varit aktiv i kursarbetet inom tre veckor kommer, enligt rektorsbeslut, ett tidigt avbrott att registreras. Detta innebär konkret att du inte längre är student på kursen. Om du ändå planerar att fullfölja kursen har du dock möjlighet att bli återregistrerad – under förutsättning att du snarast lägger ut de inledande uppgifterna i din grupps diskussionsforum i Moodle.

Länk till kursens studiehandledning

Lycka till!

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Dyker det upp frågor inför kursstart eller under kursens gång är du varmt välkommen att höra av dig: ulrika.lif@miun.se eller 072-506 58 21.

Väl mött på nätet den 2 september!

Bästa hälsningar,
Ulrika Lif

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetUlrika Lif
Kursansvarig