Litteraturvetenskap GR (C), Kreativt och kritiskt skrivande, 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Litteraturvetenskap GR (C), Kreativt och kritiskt skrivande, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som undervisar i denna kurs hoppas att du ska erfara en fördjupad skriv- och läsutveckling samt mycket arbetsglädje under detta kursår. Tveka inte att kontakta oss om du har funderingar inför kursstart 2 september 2019!

Kursplan: Litteraturvetenskap GR (C), Kreativt och kritiskt skrivande, 30 hp

Kurskod: LI044G Anmälningskod: M2691
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-09-02 - 2020-06-07

När du har registrerat dig på kursen kommer du att få tillgång till vår elektroniska kursplattform i Moodle. Denna består av en startplattform och en diskussionsplattform. Att kursens studieform är it distans innebär att den genomförs helt via nätet, även de obligatoriska seminarierna. Du bedriver således dina studier på din hemort eller där du befinner dig i världen.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen Litteraturvetenskap GR (C), Kreativt skrivande, 30 hp, läses på halvfart. Det innebär att du bör ägna cirka tjugo timmar per vecka åt dina studier. Kommunikationen med oss som undervisar och dina studiekamrater sker via kursplattformen i Moodle, e-post, telefon eller Zoom. Uppgiftsinstruktioner, studiehandledning, forum för grupprespons och litteraturdiskussioner och annan viktig kursinformation finner du på kurs- och diskussionsplattformen. Du som har möjlighet är förstås även varmt välkommen att besöka oss på avdelningen för humaniora på campus Sundsvall. Hör i så fall gärna av dig innan, så att vi säkert är på plats.
...
Kursen syftar i än högre grad än A- och B-kurserna till reflektion över vad skrivande är och vilken roll det har i samhället. Skönlitteratur står alltid i samspel med andra genrer av skrivande och ingår dessutom alltid i vidare sociala sammanhang. Avsikten är därför att placera ert eget litterära skrivande i relation till det litteraturkritiska samtalet, men också till vidare frågor om konst- och litteratursyn, makt och värderingar. Utöver att litteraturkritik och deltagande i den offentliga debatten ofta är en del av författarrollen, behöver en författare även få syn på det sammanhang hen ingår i. Genom att reflektera över sitt eget sätt att se på litteratur i förhållande till andras, och att skriva i andra genrer än de man känner sig hemma i, utvecklar man det egna skrivandet.
Den stora likheten med A- och B-kurserna är att höstterminen kommer att domineras av skrivuppgifter samt arbete med textrespons och litteraturdiskussioner – de senare inom respektive responsgrupp. Gruppindelning görs så snart registreringsförfarandet är överstökat. Utöver detta kommer vi emellertid även ha sex obligatoriska seminarier ungefär var tredje vecka via mötesverktyget Zoom. För dessa seminarier måste ni ha en bra internetuppkoppling, ett bra headset och en webbkamera. Se till att ni har denna utrustning och att den fungerar när kursen startar. För att veta mer om Zoom kan ni gå till: https://www.miun.se/student/studentstod/digitala-verktyg-for-studenter/zoom/
Schemat för dessa seminarier är följande:
v. 39, måndag 23/9, 13.15-16.00
v. 42, måndag 14/10, 13.15-16.00
v. 45, måndag 4/11, 13.15-16.00
v. 48, måndag 25/11, 13.15-16.00
v. 51, måndag 16/12, 13.15-16.00
v. 3, måndag 13/1, 13.15-16.00

Under våren kommer sedan ett längre textarbete att genomföras (15 hp).


Följande uppgift ska läggas ut i därför avsedda ”trådar” i din responsgrupps forum på diskussionsplattformen senast den 11 september:

Läs ”Manifest för ett nytt litterärt decennium” (Moodle). Skriv ett svar på detta manifest (låtsas att det är nyligen publicerat), gärna i form av ett ”motmanifest”? Har de fel? Rätt? Ett antal andra exempel på manifest ur litteraturhistorien kommer att finnas på Moodle.
Lägg ut ditt inlägg i din responsgrupps forum på kursens diskussionsplattform senast 11/9. Kommentera/diskutera kortfattat dina gruppkamraters uppgifter senast den 13 september.
Omfång: Cirka 1 sida, 12 punkter, 1½ radavstånd.

Obs! Om du inte varit aktiv i kursarbetet inom tre veckor kommer, enligt rektorsbeslut, ett tidigt avbrott att registreras. Detta innebär konkret att du inte längre är student på kursen. Om du ändå planerar att fullfölja kursen finns dock möjlighet att bli återregistrerad – under förutsättning att du snarast lägger ut den inledande uppgiften i din grupps diskussionsforum i Moodle.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Väl mött på nätet vid kursstarten - vi som undervisar ser fram emot ett givande skriv- och läsår tillsammans med er! Har ni funderingar inför kursstart är ni varmt välkomna att mejla eller ringa: anders.e.johansson@miun.se eller 010 142 8326. Detsamma gäller förstås även under kursens gång.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Sven Anders Johansson
Lärare