Matematik GR (A), Algebra och geometri, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Matematik GR (A), Algebra och geometri, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Denna kurs ges både som fristående kurs och som del av ämneslärarprogrammet i matematik.

Alla kursens studenter rekommenderas varmt att delta i frivilliga prepkursen MA009X (3 hp) i matematik innan kursstart (för mer information se nedan).

Kursstart för kursens algebradel sker 2 september kl. 8.15-10 i sal N109 (Fälldinsalen).

Kursstart för geometridelen sker 6 september kl. 13.15-15 i sal E304.

Kursstart för frivilliga prepkursen är den 19 augusti kl. 13.15-15 i sal N109.

För ämneslärarstudenter på kursen finns en informationsträff 2 september kl. 10.15-12 i Grönborg.
Vid frågor kontakta programansvarig: glenn.svedin@miu

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5018w3505vQQ1YZY5Q8Y08y6Z67Q7.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.


2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Köp alla kursböcker så snart som möjligt och börja räkna!

I kursens algebradel är kurslitteraturen Ekstig K, Anders Vretblad A: Algebra och geometri, 2:e uppl, (Gleerups).

I kursens geometridel är kurslitteraturen Tengstrand A: Åtta kapitel om geometri, 1:a uppl, (Studentlitteratur).

Mer information om kursens lärandemål och examination hittar du i kursplanen:
https://www.miun.se/utbildning/kurser/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=21960

Eftersom det troligtvis gått minst en hel sommar sen du läste någon matematik så kan det vara bra att repetera gymnasiematematiken lite innan kursstart. Du erbjuds därför att delta i preparandkursen MA009X i matematik som visserligen inte är obligatorisk men ändå viktig för de flesta. Det behövs ingen särskild anmälan till den, utan du får registrera dig direkt vid kursstarten (för kursstartsinformation se ovan). Prepkursen är på tre högskolepoäng och berättigar till studiemedel. Ange i din ansökan till CSN att studierna startar den 19 augusti. Kurslitteraturen på prepkursen är Ekstig K, Hellström L & Sollervall H: Matematik startbok, 2:e uppl, (Studentlitteratur).

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Jag som kommer att vara kursansvarig för kursen i algebra och geometri heter Pia Heidtmann. Har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig, och du når mig säkrast via e-post.

Välkommen till höstens matematikstudier!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetPia Heidtmann