Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vårdområdet I, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vårdområdet I, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Lärare i kursen är Maria Pettersson och Marianne Maltheson.
En kurs som genomförs i form av uppdragsutbildning innebär att alla deltagare har en gemensam grund och intresse. Det innebär att diskussioner, samarbeten och reflektioner blir resultatet av kursen, det vill säga ”den blir vad vi gör den till”.

Kursplan: Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vårdområdet I, 7,5 hp

Kurskod: OM011U Anmälningskod: O4271
Ort: Östersund Studieform: Distans Studiefart: 25%
Kursperiod: 2019-09-02 - 2020-01-19

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Vi vill önska dig välkommen till handledarutbildning som ges på uppdrag av region J/H! Som handledare för blivande sjuksköterskor är du en förutsättning för att vården ska kunna locka till sig dugliga medarbetare. Du som handledare behöver i det sammanhanget ”påfyllnad” och pedagogiska verktyg för att på ett bra sätt kunna utföra uppdraget. Att tillsammans med kollegor från olika verksamheter genomgå utbildningen tror vi kan stimulera och ge en bredare kunskap som handledare.

Utbildningen omfattar 7,5 hp och bedrivs dels som fysiska träffar och dels via lärplattformen Moodle. Studietakten är kvartsfart och sträcker sig från 9/9 2019 till 17/1 2020.

Vi kommer att träffas vid fyra tillfällen:
9/9 kl. 09.00-15.00 Lokal: Storsjön
11710 kl. 09.00-15.00 Lokal: Länsman
11/11 kl.09.00-15.00 Lokal: Länsman
10/12 kl. 09.00-15.00 Lokal: Länsman

Kursen avslutas med en hemtentamen som ska lämnas in senast 17/1 2020.

Övrig information om innehåll kommer att ges vid kursstart och kontinuerligt via Moodle. Genomgång av Moodle kommer att ske vid kursintroduktionen den 9/9. Den obligatoriska kurslitteratur som används tillhandahåller regionen samt det tillkommer artiklar som går att hämta via nätet.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen varmt välkomna!

Lena Junehag/kursansvarig och Maria Pettersson/samordnare
Kontakt: Maria.Pettersson@miun.se
Kontaktperson J/H: Karin Grönvik, samordnare huvudhandledare ssk stud.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Marie Häggström