Pedagogik GR (A), Pedagogik, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Pedagogik, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen består av fyra moment, höstens första momentet är Vuxenpedagogik (v36 - 45). För litteratur se kursplanen med kod PE003G, länken finns nedan. OBS! momenten ges i annan ordning än vad som anges i kursplanen.
Lärarledda seminarier och gruppdialoger kommer att genomföras torsdagar jämna veckor, kl 09 - 11 och 18-20

  • Kursplan:
  • Kurskod: PE003G
  • Anmälningskod: T3051
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2019-09-02 - 2020-06-07

Kursstarten sker torsdag 5/9 kl. 09-11 och 18-20 (du väljer en av tiderna) i videokonferens ZOOM där du får möta Catharina Höijer som är kursansvarig. Vid denna introduktion ges information om kursen som helhet och vad du behöver känna till när du börjar kursen.
Efter kursintroduktionen fortsätter Lena Randevåg, som ansvarar för Vuxenpedagogik (7,5hp), med en introduktion av momentet.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.


2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Som framgår i kursplanen med kurskod PE003G omfattar kursen fyra delmoment, som du läser efter varandra, två per termin. Baserat på tidigare kursutvärderingar kommer delmomenten i kursen att ges i följande ordning,

Vuxenpedagogik - vecka 36-45, start 2 september 2019. Ansvarig lärare: Lena Randevåg
Utbildning och ledarskap i arbetslivet - vecka 46-03, start 11 november 2019. Ansvarig lärare: Lena Randevåg
Pedagogik och samhälle - vecka 04-13, start 20 januari 2020. Ansvarig lärare: Catharina Höijer
Introduktion till pedagogikämnet - vecka 14-23, start 30 mars 2020. Ansvarig lärare: Catharina Höijer

Lärarledda seminarier och gruppdialoger kommer att genomföras torsdagar jämna veckor, kl 09 - 11 och 18-20, du förväntas välja en av dessa tider. Inför dessa seminarier och/eller gruppdialoger ska du läsa, bearbeta litteratur och skicka in ett underlag i skrift eller tal. Detaljerade instruktioner kommer att finnas i studiehandledningen för respektive moment.

Kursen genomförs på halvfart. Det betyder att du behöver avsätta 200 timmar per delmoment för dina studier, vilket motsvarar 20 timmar per vecka.

Studieformen är Distans utan träffar på Campus, men med schemalagda träffar via videokonferensen Zoom. Det är viktigt att du bekantar dej med Zoom, se exempelvis https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/200101697. Det är också viktigt att du har tillgång till ett headset eller motsvarande så att det inte blir rundgång under våra samtal.

Kommunikation mellan kursdeltagare samt deltagare och lärare är helt internetbaserad via kursens rum på lärplattformen Moodle. Moodle får du tillgång till när du registrerar dej på kursen.

I samband med att du registrerar dej kommer du att tilldelas ett e-postkonto kopplat till ditt studentkonto. Det är till denna e-post som du kommer att få all information som vi lärare skickar ut via kursrummet i Moodle. Vill du koppla kontot till din privata mailadress gör du det manuellt via Studentportalen. Men det finns risk att din server sorterar meddelanden från oss som skräppost - så du behöver vara uppmärksam på din inkorg (om du väljer att vidarebefordra till din privata e-post) så att du inte missar något viktigt. Mer om detta finns på Miuns hemsida, Studentportalen och i Moodle.

Kursen bygger på eget ansvar och aktivt deltagande i läraktiviteter och utförande av de uppgifter som hör till varje moment. Varje moment examineras var för sig, vilket kallas formativ bedömning. I slutet av kursen görs en sammanvägning av dina resultat till ett betyg på kursen. Utförlig information om examinationen finner du i kursplanen och respektive moments studiehandledning.

Läraktiviteterna och upplägg i respektive moment varierar, men kan bestå av självstudier, grupparbeten, inlämningsuppgifter som utförs individuellt och/eller i grupp, föreläsningar inspelade och/eller irl, lärarledda dialoger och seminarier etc. Exakt vad som gäller för respektive moment framgår i den aktuella studiehandledningen.

Om du av någon anledning måste avbryta dina studier ska detta meddelas till fakultetsadministratören och kursansvarig. Det är inte möjligt att göra kursuppehåll eftersom detta är en fristående kurs, se mer om reglerna i Studentportalen. På institutionen tillämpar vi även passivt studieavbrott. Det betyder att om du inte visat någon aktivitet (det vill säga utfört eller deltagit i någon läraktivitet) under de första tre veckorna på kursen kommer du automatiskt att avregistreras från kursen. Du kommer att få ett meddelande om detta blir aktuellt.

Om du har frågor om de olika momenten som ingår i kursen vänder du dej direkt till den som är ansvarig lärare för det aktuella momentet (kontaktuppgifter finner du i den övergripande informationen om respektive moment i kursrummet). Frågor som gäller kursen som helhet besvaras av kursansvarig. Frågor av administrativ karaktär riktas till kursadministrationen eller studierektor.

Kursansvarig: Catharina Höijer, catharina.hoijer@miun.se
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg, susanne.stahlberg@miun.se
Studierektor: Marie Frykland, marie.frykland@miun.se

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen till en kurs där du ges möjlighet till inblick och utblick i pedagogik som vetenskapligt ämne. Förhoppningsvis kommer du att få en bredare förståelse för hur den pedagogiska arenan sträcker sig långt utanför ett klassrum, vad det är som studeras inom pedagogik som vetenskap, hur det kommer sig att vi har det utbildningssystem och hur det utvecklas i samspel med samhället.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCatharina Höijer
Vi som arbetar i kursen är,
Catharina Höijer, universitetslektor
Lena Randevåg, universitetsadjunkt
Susanne Sahlin, universitetsadjunkt