Pedagogik GR (C), Pedagogik, 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (C), Pedagogik, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen består av två moment som omfattar 15hp vardera. Det första momentet är Pedagogik som vetenskap (v36 - 03). För litteratur se kursplanen med kod PE014G, länken finns nedan.
Kursen ges i studieformen It-Distans, alltså utan träffar på Campus men med schemalagda seminarier och dialoger. Dessa träffar kommer att vara onsdagar jämna veckor kl. 09-11 och 18-20 (du väljer en av dessa tider).

Kursplan: Pedagogik GR (C), Pedagogik, 30 hp

Kurskod: PE014G Anmälningskod: T3061
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-09-02 - 2020-06-07

Kursstarten sker 2/9 och första träffen är 4/9 kl. 09-11 och 18-20 (du väljer att delta en av tiderna) i videokonferens ZOOM https://miun-se.zoom.us/j/7537329598 där du möter Catharina Höijer som är kursansvarig. Vid denna introduktion ges information om kursen som helhet och vad du behöver känna till när du börjar kursen samt en introduktion av momentet Pedagogik som vetenskap (15hp).

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Som framgår i kursplanen med kurskod PE014G omfattar kursen två delmoment, som du läser efter varandra, ett per termin.
H19, v 36-03 Pedagogik som vetenskap (15hp) Ansvarig lärare: Catharina Höijer
V20, v 04-23 Självständigt arbete (15hp) Ansvarig lärare: tilldelad handledare för det självständiga arbetet

Kursen genomförs på halvfart. Det betyder att du behöver avsätta 200 timmar per delmoment för dina studier, vilket motsvarar 20 timmar per vecka.

Studieformen är Distans utan träffar på Campus, men med schemalagda träffar via videokonferensen Zoom. Det är viktigt att du bekantar dej med Zoom, se exempelvis https://support.zoom.us/hc/en-
us/categories/200101697. Det är också viktigt att du har tillgång till ett headset eller motsvarande så att det inte blir rundgång under våra samtal.

Kommunikation mellan kursdeltagare samt deltagare och lärare är helt internetbaserad via kursens rum på lärplattformen Moodle. Du får tillgång till Moodle när du registrerar dej på kursen.

I samband med att du registrerar dej kommer du även att tilldelas ett e-postkonto kopplat till ditt studentkonto. Det är till denna e-post som du kommer att få all information som vi lärare skickar ut via kursrummet i Moodle. Vill du koppla kontot till din privata mailadress gör du det manuellt via Studentportalen. Men det finns risk att din server sorterar meddelanden från oss som skräppost - så du behöver vara uppmärksam på din inkorg (om du väljer att vidarebefordra till din privata e-post) så att du inte missar något viktigt. Mer om detta finns på Miuns hemsida, Studentportalen och i Moodle.

Kursen bygger på eget ansvar och aktivt deltagande i läraktiviteter och utförande av de uppgifter som hör till varje moment. Varje moment examineras kontinuerligt var för sig, vilket kallas formativ bedömning. I slutet av kursen görs en sammanvägning av dina resultat till ett betyg på kursen. Utförlig information om examinationen finner du i kursplanen och respektive moments studiehandledning.

Läraktiviteterna och upplägg i respektive moment varierar, men kan bestå av självstudier, grupparbeten, inlämningsuppgifter som utförs individuellt och/eller i grupp, föreläsningar inspelade och/eller irl, lärarledda dialoger och seminarier etc. Exakt vad som gäller för respektive moment framgår i den aktuella studiehandledningen.

Pedagogik som vetenskap spänner över tre tema,
- Vetenskapen pedagogiks moderna förändring, utveckling och aktuella forskningsfrågor - Temat behandlar vetenskapsteoretiska aspekter kopplat till vetenskapen pedagogiks moderna förändring och utveckling samt aktuella forskningsfrågor. Detta tema syftar till att ge inblickar i de konsekvenser kunskaps- och vetenskapsteoretiska val får för vetenskapliga studier av pedagogiska problem.

- Den pedagogiska forskningsprocessen: Från problemformulering till design - Temat berör den pedagogiska forskningsprocessen, från problemformulering till design av ett undersökningsbart vetenskapligt problem. Temat syftar till att ge kunskap om problemformulering och design av vetenskapliga studier av pedagogiska problem.

- Metoder för att samla in och bearbeta kvantitativ och kvalitativ empiri - Temat innehåller pedagogiska forskningsmetoder för hur du kan utveckla kunskaper om och samla in empiriskt material av kvantitativ och kvalitativ karaktär. Detta tema syftar till att ge inblickar hur olika metoder beroende på vilken empiri som kan användas för vetenskapliga studier av pedagogiska problem och hur materialet kan bearbetas och analyseras.

Kopplat till varje tema kommer du att erbjudas lärarledda dialoger och litteraturseminarier. Syftet med dessa dialoger är att du skall få möjlighet ett bearbeta kursens innehåll tillsammans med andra kursdeltagaren och därmed få en djupare förståelse av temats och delmomentets innehåll. Dialogerna är viktiga för att underlätta och utveckla din lärprocess, eftersom det är här du får feedback och möjlighet att ställa frågor kring det aktuella temats innehåll och litteratur. Du förväntas även att vara aktiv i diskussioner som berör studiekamraternas funderingar, för att på det sättet stimulera och utveckla både den egna reflektionen och fördjupade kunskaper.

Inför dessa dialoger och seminarier ska du läsa, bearbeta litteratur och skicka in ett underlag i skrift eller tal. Detaljerade instruktioner kommer att finnas i studiehandledningen för respektive moment.

Om du av någon anledning måste avbryta dina studier ska detta ovillkorligen meddelas till fakultetsadministratören och kursansvarig. Det är inte möjligt att göra kursuppehåll eftersom detta är en fristående kurs, se mer om reglerna i Studentportalen. På institutionen tillämpar vi även passivt studieavbrott. Det betyder att om du inte visat någon aktivitet (det vill säga utfört eller deltagit i någon läraktivitet) under de första tre veckorna på kursen kommer du automatiskt att avregistreras från kursen. Du kommer att få ett meddelande om detta blir aktuellt.

Om du har frågor om de olika momenten som ingår i kursen vänder du dej direkt till den som är ansvarig lärare för det aktuella momentet (kontaktuppgifter finner du i den övergripande informationen om respektive moment i kursrummet). Frågor som gäller kursen som helhet besvaras av kursansvarig. Frågor av administrativ karaktär riktas till kursadministrationen eller studierektor.

Kursansvarig: Catharina Höijer, catharina.hoijer@miun.se
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg, susanne.stahlberg@miun.se
Studierektor: Marie Frykland, marie.frykland@miun.se

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen till en kurs där du ges möjlighet att utveckla din kunskap om pedagogik som vetenskapligt ämne. Bekanta dej gärna med med vår forskningsmiljö och den forskning som bedrivs inom vår institution för uppslag till område att skriva ditt självständiga arbete inom, https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/utv/Forskning/

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Catharina Höijer