Pedagogik GR (B), Pedagogik, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (B), Pedagogik, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen består av fyra moment som omfattar 7,5 hp vardera. Det första momentet är Pedagogik som vetenskap (v36 - 45). Kursen ges i studieformen It-Distans, alltså utan träffar på Campus men med schemalagda seminarier och dialoger.
Skaffa kurslitteraturen till det första momentet i god tid före kursstart och uppdatera gärna dina kunskaper i statistik inför kursstart.

  • Kursplan:
  • Kurskod: PE022G
  • Anmälningskod: T3071
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2019-09-02 - 2020-06-07

Kursstarten sker tisdag den 3 september, kl 14-15 i videokonferens via Zoom, https://miun-se.zoom.us/j/7537329598 följ eller kopiera denna länk. Där möter du Catharina Höijer som är kursansvarig. Vid detta tillfälle ges information om kursen som helhet och vad du kan behöva känna till när du börjar kursen.
Därefter introduceras Pedagogik som vetenskap (7,5hp) kl. 15-17

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.


2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursen genomförs på deltid i studieformen It-distans utan träffar på campus, men med schemalagda träffar via videokonferensen Zoom. Dessa träffar kommer med undantag för introduktionen v 36, att vara torsdagar jämna veckor kl. 15-17, med start v 38.

Kommunikation mellan kursdeltagare och deltagare och lärare är helt Internetbaserad, så du behöver en dator utrustad både med kamera, mikrofon och headset. Själv behöver du viss datorvana för att kunna hantera ljud och bildinställningar, dela dokument etc.

Kursen består av fyra moment som läses efter varandra omfattande tio veckor vardera.
- Pedagogik som vetenskap - vecka 36-45, ansvarig lärare: Catharina Höijer
- Bedömning, rekrytering och urval - vecka 46-03, ansvarig lärare: vakant
- Styrning och utvärdering - vecka 04-13, ansvarig lärare: vakant
- E-lärandeprocesser för arbetslivet - vecka 14-23, ansvarig lärare: Catharina Höijer

Varje moment är uppdelad i olika teman. Till varje tema hör att antal läraktiviteter som både underlättar och stödjer din lärprocess. Läraktiviteterna i respektive tema består av både självstudier och grupparbeten, inlämningsuppgifter som kan vara både individuella och grupparbeten samt föreläsningar och lärarledda dialoger via videokonferens.

Ta för vana att skaffa kurslitteraturen i god tid före respektive moment startar. Varje moment omfattar 200 timmar, du behöver därför planera din tid så att du avsätter 20 timmar i veckan för dina studier. På det sättet ökar dina möjligheter att vara i fas med kursens olika examinationer.

Studieformen är Distans utan träffar på Campus, men med schemalagda träffar via videokonferensen Zoom. Det är viktigt att du bekantar dej med Zoom, se exempelvis https://support.zoom.us/hc/en-
us/categories/200101697. Det är också viktigt att du har tillgång till ett headset eller motsvarande så att det inte blir rundgång under våra samtal.

Kommunikation mellan kursdeltagare samt deltagare och lärare är helt internetbaserad via kursens rum på lärplattformen Moodle. Du får tillgång till Moodle när du registrerar dej på kursen.

I samband med att du registrerar dej kommer du även att tilldelas ett e-postkonto kopplat till ditt studentkonto. Det är till denna e-post som du kommer att få all information som vi lärare skickar ut via kursrummet i Moodle. Vill du koppla kontot till din privata mailadress gör du det manuellt via Studentportalen. Men det finns risk att din server sorterar meddelanden från oss som skräppost - så du behöver vara uppmärksam på din inkorg (om du väljer att vidarebefordra till din privata e-post) så att du inte missar något viktigt. Mer om detta finns på Miuns hemsida, Studentportalen och i Moodle.

Kursen bygger på eget ansvar och aktivt deltagande i läraktiviteter och utförande av de uppgifter som hör till varje moment. Varje moment examineras kontinuerligt var för sig, vilket kallas formativ bedömning. I slutet av kursen görs en sammanvägning av dina resultat till ett betyg på kursen. Utförlig information om examinationen finner du i kursplanen och respektive moments studiehandledning.

Läraktiviteterna och upplägg i respektive moment varierar, men kan bestå av självstudier, grupparbeten, inlämningsuppgifter som utförs individuellt och/eller i grupp, föreläsningar inspelade och/eller irl, lärarledda dialoger och seminarier etc. Exakt vad som gäller för respektive moment framgår i den aktuella studiehandledningen.

Pedagogik är en vetenskap som till stor del berör förändringsprocesser i olika sammanhang och verksamheter. Momentet är uppdelad i tre teman, som avser att ge kunskap om pedagogik som vetenskap och vilka konsekvenser olika perspektiv får vilken kunskap som kan erhållas med vilket perspektiv.
- Perspektiv och ansatser för att skapa en förståelse av ett pedagogiskt problem - behandlar vetenskapsteoretiska perspektiv och konsekvenser av hur dessa kan kopplas till pedagogiska problem.
- Metoder för att samla in kvantitativ empiri - behandlar olika pedagogiska forskningsmetoder för hur du kan utveckla kunskaper om och samla in empiriskt material av kvantitativ karaktär.
- Metoder för att samla in kvalitativ empiri - behandlar olika pedagogiska forskningsmetoder för hur du kan utveckla kunskaper om och samla in empiriskt material av kvalitativ karaktär.

Kopplat till varje tema kommer du att erbjudas lärarledda dialoger och litteraturseminarier. Syftet med dessa dialoger är att du skall få möjlighet ett bearbeta kursens innehåll tillsammans med andra kursdeltagaren och därmed få en djupare förståelse av temats och delmomentets innehåll. Dialogerna är viktiga för att underlätta och utveckla din lärprocess, eftersom det är här du får feedback och möjlighet att ställa frågor kring det aktuella temats innehåll och litteratur. Du förväntas även att vara aktiv i diskussioner som berör studiekamraternas funderingar, för att på det sättet stimulera och utveckla både den egna reflektionen och fördjupade kunskaper.

Underlag till dessa dialoger och seminarier är olika textunderlag som du publicerat inför respektive träff.

Om du av någon anledning måste avbryta dina studier ska detta ovillkorligen meddelas till fakultetsadministratören och kursansvarig. Det är inte möjligt att göra kursuppehåll eftersom detta är en fristående kurs, se mer om reglerna i Studentportalen. På institutionen tillämpar vi även passivt studieavbrott. Det betyder att om du inte visat någon aktivitet (det vill säga utfört eller deltagit i någon läraktivitet) under de första tre veckorna på kursen kommer du automatiskt att avregistreras från kursen. Du kommer att få ett meddelande om detta blir aktuellt.

Om du har frågor om de olika momenten som ingår i kursen vänder du dej direkt till den som är ansvarig lärare för det aktuella momentet (kontaktuppgifter finner du i den övergripande informationen om respektive moment i kursrummet). Frågor som gäller kursen som helhet besvaras av kursansvarig. Frågor av administrativ karaktär riktas till kursadministrationen eller studierektor.

Kursansvarig: Catharina Höijer, catharina.hoijer@miun.se
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg, susanne.stahlberg@miun.se
Studierektor: Marie Frykland, marie.frykland@miun.se

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Det är roligt att du är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom pedagogik som vetenskapligt ämne. Pedagogik benämns ibland som den nyttiga vetenskapen, troligen för dess tydliga fokus på frågor som berör förändrings- och påverkansprocesser i olika sammanhang och verksamheter, t. ex i arbetslivet.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCatharina Höijer