Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Mitt namn är Jimmy Jaldemark och jag är kursansvarig lärare och docent i pedagogik. Vuxnas lärande har jag undervisat och forskat om i många år och är ett ämne jag brinner för. Det skall bli roligt att arbeta tillsammans med er i kursen i höst!

Jag rekommenderar er att införskaffa litteraruren i god tid innan kursen startar. Ni kommer att arbeta med den intensivt i början av kursen. Jag kommer även att ge en del muntlig information och ge er möjlighet att ställa frågor i samband med någon av träffarna i den föregående kursen. En studiehandledning kommer även att finnas tillgänglig i kursrummet innan kursen startar.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.


2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursintroduktion: Vi kommer att ha en videokonferens via Zoom den 4 november 10.00, se kursrummet för mer information!

Kursen bygger på att ni bearbetar litteraturen vid ett antal seminarier. Ni kommer att arbeta med en forskningsliknande uppgift som löper genom hela kursen och där utkast bearbetas muntligt vid seminarierna och som kompletteras med skriftlig feedback på varandras utkast.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi ses!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetJimmy Jaldemark
Jimmy Jaldemark/Kursansvarig