Pedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Hej och välkommen till Specialpedagogik i förskola och skola, 15hp, PE063G.
En kurs för dig som i första hand arbetar i förskola, fritidshem och skola.
Om du inte avser att gå kursen är det mycket viktigt att du går in och tackar nej utifrån det antagningsbesked du fått.
På så sätt erbjuds din plats en student som står som reserv. Meddela också kursadministratör gunilla.lindgren@miun.se

Kursen i höst är förlagd till Campus Sundsvall, sal C015. Kursstart fredag 30/8 kl 17-20.30 och lördag 31/8, 9-15.30. Tillfällena är under v. 35, 39, 45 och 49. Kursen går i distansform med träffar. Campusträffar är obligatoriska med ett varierat innehåll med föreläsningar, examinationer, praktiskt och studiegruppsdiskussioner. Litteratur hittar du i kursplanen på www.miun.se

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok, sök på kurskod PE063G. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.


2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

I kursen arbetar vi med s.k. aktionslärande. Det innebär att du som arbetar ska välja ett/en fall/ fördjupning/ utvecklingsområde som du vill arbeta med under hela kursens gång. Det innebär att du arbetar med förändrings-/ förbättringsarbete i ditt vardagliga arbete på din arbetsplats. Det kan vara en individ, grupp, klass, arbetssätt, förhållningssätt, ett spännande ämne, m.m. Så jag uppmanar dig att redan nu börja fundera på vad du skulle vilja fördjupa, förbättra, utveckla. Det är mycket bra om du redan till första tillfället har en idé om vad du kan arbeta med. Mer anvisningar om aktionslärandet finns i studiehandledningen och ges vid kursstarten. Om du är studerande så är detta upplägg inte lika enkelt att genomföra. Då kan ett alternativ vara att du väljer någon form av litteraturstudie kring ett intressant och spännande ämne som du fördjupar dig i.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Till första tillfället önskar vi att Du läser (se studiehandledningen):
Lundqvist, J, (2018) Tidiga insatser och barns utbildningsvägar. Stockholm, Natur och Kultur. ISBN 978-91-27-81911-5, 190 sid.
Vi vill också att du lyssnar på Sommarprogrammet med Morgan Alling, 25/7 2009. Gå in på www.sr.se Sök på Sommar och vidare till Sommarprogrammets arkiv. Lyssna!

Under fredag kvällar och lördaga

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAssar Hörnell
Återigen varmt välkommen
Mvh Assar Hörnell, Camilla Månsson-Waldehagen, Maria Mattsson och Charlotta Collén