Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare åk 4-6, 15 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare åk 4-6, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Som kursansvarig vill jag Linda Eriksson hälsa dig varmt välkommen till den första kursen Utbildningsvetenskaplig kärna I för AIL Grundlärarprogrammet åk 4-6 samt till institutionen för Utbildningsvetenskap.

Kursplan: Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare åk 4-6, 15 hp

Kurskod: PE107G Anmälningskod: T7041
Ort: Västernorrland/Hälsingland Studieform: Distans Studiefart: 75%
Kursperiod: 2019-09-02 - 2019-11-24

Kursintroduktionen sker vecka 37, måndagen 9 september 2019 kl. 10:15 i C 329. Vi ser fram mot att träffa dig då! De andra lärarna på kursen är Lars Sandin, Charlotta Collén och Sara Dahlqvist. Vid kursintroduktionen kommer vi gå igenom kursens upplägg och innehåll. Kursen ges till vecka 49 och därefter startar nästa kurs som är Svenska vecka 50.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Inför första veckan rekommenderar vi att du tar del av studiehandledningen, kursplan och schema. Studiehandledningen finner du i lärplattformen Moodle som du får tillgång till när du har registrerat dig på första kursen.

UVK I består av två teman Skolan i samhället och Praktiken i skolan. Det första temat behandlar vi veckorna 37- 42. Vi rekommenderar att ni till vecka 37 har tillgång till Lärande, skola, bildning en antologi av Lundgren, Säljö och Liberg. Vad gäller litteratur för övrigt är det bra att du bekantar dig med den för kursen och ser till att du har tillgång till den. Under första veckan kommer vi även arbeta med att skriva för att lära, behandla vetenskapligt skrivande samt ge tips om litteratur och inläsning av litteraturen för att underlätta era studier.

Den första veckan kommer du bland annat få ta del av en föreläsning om Vad är utbildning – en introduktion till läroplansteori. Inför föreläsningen är det lämpligt att du orienterar dig i innehållet i Det ska ni veta av Linde.

Från vecka 43 fördjupar vi oss i temat Praktiken i skolan.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Än en gång varmt välkommen till Mittuniversitetet, Sundsvall i
september!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Linda Eriksson
Kursansvarig