Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och Utbildningsvetenskaplig kärna I, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och Utbildningsvetenskaplig kärna I, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen startar vecka 36, måndag den 2 september. På måndagen är det allmän information och upprop och programintroduktion och på tisdagen fortsätter vi sedan med undervisningen med avslutning fredag den 6 september 15.00.
Uppropet sker i sal C 310 på Åkanten, den nyare delen av Campus.

Schemat för de första tio veckorna hittar du via länken lite längre ner i brevet.

Kursen startar vecka 36 och avslutas vecka 3, med träffar på Campus vecka 36, 40, 44, 49 och 02. De veckor som ej är schemalagda på Campus är avsedda för egna studier.

https://www.miun.se/utbildning/kurser/Sok-kursplan/

En digital Studieguide finns tillgänglig via Studentportalen, några dagar före kursstart, i Moodlekonferensen
Förskolepedagogik I och Utbildningsvetenskaplig kärna

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri1X50g70560YvQQ51Z8870Y0ZyQ001773Y61Q7.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.


2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursen bedrivs i distansform med samling under campusträffar i Sundsvall med exempelvis gruppaktiviteter, föreläsningar, seminarier, examinationer. Vid dessa träffar förväntar vi oss deltagande.

Mellan campusträffarna sker kontakter mellan lärare och studenter och bedrivs undervisning och studier via Mittuniversitetets lärplattform Studentportalen och en Moodle kurskonferens.

Någon vecka innan kursstart kommer anvisningar om inloggning till Studentportalen.

Läsinstruktioner för litteraturen
Om du har möjlighet att starta läsningen innan campusträffen är det utmärkt men inte en förutsättning för att delta den första campusveckan. Den första campusveckans innehåller föreläsningar och praktiska gruppövningar av olika slag. Litteraturen kommer, när kursen startat, bearbetas i seminarier av olika slag samt användas i arbetet med individuella uppgifter, grupparbeten m.m. under kursperioden. Utförligare information och beskrivningar av uppgifter för hela kursen kommer att finnas i Moodle.
Om du vill påbörja läsningen innan vi ses är det lämpligt att börja med är kapitel 4, 5, 8, 9 och 13 i Lärande, skola, bildning, grundbok för lärare. Lundgren, Säljö och Liberg.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Än en gång varmt välkomna till kursen.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCatarina Arvidsson
Catarina Arvidson, kursansvarig