Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik III samt utbildningsvetenskaplig kärna II, 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik III samt utbildningsvetenskaplig kärna II, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som är kursansvariga i kursens olika delmoment är:
Delmoment 1. Förskolepedagogik II, Tal, läs-och skrivutveckling 7,5 hp - Christina Widmark Saari & Susanna Olsson
Delmoment 2. Förskolepedagogik II, Barnlitteratur 7, 5 hp - Eva Nordlinder & Anna-Karin Jonasson
Delmoment 3. Utbildningsvetenskaplig kärna II, 15 hp - Sibylle Menzel-Kühne & Marie Lundgren

Campusveckor är veckorna: 36, 41, 46

Kursplan: Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik III samt utbildningsvetenskaplig kärna II, 30 hp

Kurskod: PE179G Anmälningskod: T3811
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-09-02 - 2020-01-19

Innan v. 36 förväntas du ha bekantat dig med kursrummet i Moodle och läst studiehandledningen som ligger i Moodle samt att du införskaffat litteraturen för delmoment 1. Elbros bok finns att ladda ner gratis som pdf. fil från följande länk: https://www.legilexi.org/e-bok/

Under delmoment 1 får ni information om delmoment 2 och under delmoment 2 kommer information om delmoment 3.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Momentet 1 behandlar förskolebarns tal-, läs och skrivutveckling samt förutsättningar för dessa jämte kommunikation och samspel. I momentet behandlas vikten av en språkstimulerande miljö och lekens betydelse. Vidare behandlas flerspråkighet och betydelsen av att tillvarata barns kunskaper och erfarenheter för att stimulera barns lärande och utveckling.

Delmoment 1 har inga "obligatoriska" moment förutom examinationerna, som behöver vara godkända för att få ut ett kursbetyg. Några av delmomentets föreläsningar ligger på nätet i moodle och under inneveckorna har vi föreläsningar och läraktiviteter där du tillsammans med dina studiekamrater bearbetar innehållet i kursen utifrån litteratur och föreläsningar.

Delmomentet 1 examineras dels med en dugga i moodle, där 100 % rätt krävs av dig som student för att få göra den examinerande skrivuppgiften som är en hemtentamina. Duggan som är självrättande kan du göra så många gånger du behöver tills du uppnår godkänt resultat.

Vi har också två examinerande seminarier under vecka 41 som är "obligatoriska" samt ett webbseminarium under vecka 38/39 (mer information kring webbsemminariet under kursintroduktionen).

Delmoment 1 kan upplevas som krävande, men om du deltar i de läraktiviteter som vi erbjuder inom ramen för kursen, är du väl förberedd för att klara av delmomentets tre olika examinerande moment i form av dugga och hemtentamen samt seminarierna vecka 41.

LITTERATUR FÖR DELMOMENT 1
Bygga broar öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola
Read-alouds in preschool - A matter of discipline?
Kommunikation i förskolan: förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap
Lära barn läsa
Att få barnets språk att växa - Strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma
Flerspråkighet: alla barn alla språk, alla dagar!
Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan
Lgr11
Lpfö

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkomna önskar alla undervisande lärare i kursen!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Catarina Arvidsson
Delmoments ansvariga för delmoment 1
Christina Widmark Saari & Susanna Olsson

christina.widmark-saari@miun.se
susanna.olsson@miun.se