Psykologi GR (A), Introduktion till Beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT), 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Psykologi GR (A), Introduktion till Beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT), 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kul att du är intresserad av att få och ge dig själv en introduktion till kognitiv beteendeterapi (KBT) med betoning på beteendeterapi (BT)! Kursen kommer beskriva och illustrera KBT via både teori och praktik som vi hoppas kommer passa dina preferenser.

Kursens "klassrum" ligger på internet och lärplattformen Moodle. P r e l i m i n ä r t kommer kursens examination bestå i att göra en tentamen en speciell tidpunkt på Moodle.

Mer information om kursen får du när den startar. När du loggar in på Moodle kommer information ges i en studiehandledning (pdf-fil).
Vid problem och frågor så kan du kontakta Servicecenter: servicecenter@miun.se; 010-14

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.


2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursen kommer innefatta aktiviteter de flesta dagar varje vecka men bygger på frivillighet. Vi utgår ifrån att du har intresse och möjlighet att studera aktivt, men kontroller kommer inte göras, förutom att du måste påvisa en aktivitet i början av kursen för att inte avregistreras efter 3 veckor.

Inga fysiska sammankomster på campus kommer att äga rum.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Det är viktigt att betona att denna kurs INTE kan likställas med sk "steg 1 utbildning i KBT" och att kursen inte ger någon träning i att utföra KBT.

Tips: Se till att skaffa dig kursens litteratur i tid så du har den direkt vid kursen start!

Återigen: Välkommen till denna kurs som vi hoppas kommer vara intressant för dig!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetNiclas Almén
Det är viktigt att betona att denna kurs INTE kan likställas med en sk "steg 1 utbildning i KBT" och att kursen inte ger någon träning i att utföra KBT.

Tips: Se till att skaffa dig kurslitteratur i god tid så du garanterat har den vid kursen start!

Återigen: Välkommen till denna kurs!