Psykologi GR (A), Ledarskap och coaching, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Psykologi GR (A), Ledarskap och coaching, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Jag som är kursansvarig heter Lena Werner.

Vid problem med åtkomst till kursrummet, vänligen kontakta omgående IT helpdesk på: helpdesk@miun.se
Fakultetsadministratör: Maria Görlin. Vid mailkontakt med fakulteten ange vilken kurs du läser, samt använd följande mailadress: PSYexp@miun.se

Kursplan: Psykologi GR (A), Ledarskap och coaching, 7,5 hp

Kurskod: PS108G Anmälningskod: P4331
Ort: Östersund Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-09-02 - 2019-11-10

På denna kurs kommer du att få kunskap om ledarskap och coaching, dels genom olika teorier och metoder som återfinns i litteraturen och i våra inspelade föreläsningar, och dels genom de examinerande momenten. Kursen är främst inriktad mot ledarskap och coaching i arbetslivet, men har ett innehåll som vi hoppas kommer vara både stimulerande och användbart på flera andra områden.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
På denna kurs kommer du att få kunskap om ledarskap och coaching, dels genom olika teorier och metoder som återfinns i litteraturen och i våra inspelade föreläsningar, och dels genom de examinerande momenten. Kursen är främst inriktad mot ledarskap och coaching i arbetslivet, men har ett innehåll som vi hoppas kommer vara både stimulerande och användbart på flera andra områden.

Att läsa på distans, helt utan fysiska träffar, innebär att kursupplägget är annorlunda än vid kurser som bygger på kontinuerliga träffar vid Campus Östersund varje vecka. Istället för deltagande i föreläsningar, grupparbeten och seminarier, får du själv planera och lägga upp dina studier utifrån kursens upplägg och examinationsmoment. Via den webbaserade lärplattformen ”Moodle” kommer Du få all information Du behöver för att genomföra kursen steg för steg.

Då denna kurs är mycket populär vill vi ge plats till de studenter som planerar att läsa kursen. För att veta att du vill behålla din plats, ska du inom två veckor från kursstart loggat in i webb-kursrummet i Moodle och skrivit en kort presentation av dig själv. Din presentation ses som ett ställningstagande till att behålla din plats på kursen.

Om du önskar dra tillbaka din registrering efter att ha skrivit din presentation, vänligen kontakta kursansvarig.
Avsaknad av presentation efter den 16 september ses som ett passivt avhopp. Den 17/9 avregistreras inaktiv student, varvid student från reservlistan ges plats.
För reservintagna studenter är deadline för denna uppgift den 30 september.

Kurslitteratur
Det kan ibland ta tid att få tillgång till aktuell kurslitteratur, därmed rekommenderas att du beställer den i god tid före kursstart.

• Northouse, P. G. (20xx). Leadership: Theory and Practice. Western Michigan: SAGE Publications Ltd.
7:e eller 8:e upplagan är att föredra!
• Palmer, S. & Whybrow, A. (2019). Handbook of Coaching Psychology: A Guide for practitioners. London: Routledge
• Aktuella forskningsartiklar tillkommer enligt lärarens anvisningar.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen varmt välkommen. Förhoppningen är att du som student kommer utvecklas och inspireras av innehållet i kursen!

Bästa hälsningar
Lena Werner

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Ulrika Danielsson
Kursansvarig