Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Psykologi GR (B) PS116G/PS078G, halvfart, distans. Helena Örnkloo, kursansvarig/lärare för delkursen i utvecklingspsykologi, hälsar dig varmt välkommen och hoppas att denna kurs ska ge dig en intressant grundläggande inblick i ämnet.

Kursplan: Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

Kurskod: PS116G Anmälningskod: P4321
Ort: Östersund Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-11-11 - 2020-01-19

Delkursen i utvecklingspsykologi pågår vecka 46 till 3. I lärplattformen Moodles kursrum finns studiehandledning, schema, info om examination etc. Inom två veckor från kursstart ska du ha registrerat dig, loggat in på Moodle och, på anvisad plats, ha skrivit en kort presentation om dig själv. Har du inte gjort det 22/11 avregistreras du från kursen. Kan du inte delta i kursen i höst ombeds du så s

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Förutom salstentamen är undervisning och examinerande moment distansanpassade, vilket innebär att all kommunikation samt allt material återfinns i kursrummet i studentplattformen Moodle. Detaljerad information om den första delkursen får du i studiehandledningen, vilken du får tillgång till när du registrerat dig på kursen. Innan dess finns information om lärandemål och kurslitteratur att hämta i kursplanen för PS116G/PS078G, Introduktionsblock. Innan delkursen startar är det är bra om du har skaffat kurslitteraturen (annat material tillkommer).
Berk, L., Child Development., Needham Heights, Pearson Higher Education (senaste upplagan)
Uppmärksamma följande obligatoriska datum:
22/11, klockan 23:55: Inlämning av personlig presentation
29/11, 6/12, 13/12, 20/12, 10/1: obligatorisk delinlämning
17/1: Skriftlig ordinarie tentamen (salstentamen)
21/2: Skriftlig omtentamen (salstentamen)
Fysisk närvaro krävs vid salstentamen, tidpunkt meddelas av tentamenssamordnarna i Ladok närmare tentamenstillfället. Salstentamen kan skrivas på någon av Mittuniversitetets campusorter, vid godkänt lärcentrum eller Svensk ambassad.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen till oss vid institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Helena Örnkloo
Helena Örnkloo, Filosofie doktor i psykologi (utvecklingspsykologi)
Kursansvarig och lärare på kusen